Red Flags: Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum - projekt MDR

Názov: Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum - projekt MDR

Garant: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Stručný opis: Projekt MDR: Služby riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov zabezpečujú monitorovacie, detekčné a reakčné služby a majú za cieľ aktívne odhaľovanie pripravovaných a prebiehajúcich bezpečnostných incidentov, ich riešenie, hlásenie a ďalšie spracovanie. Služby riadenia kybernetických incidentov, patria k reaktívnym službám.

Projekt je časťou programu na vybudovanie BMCC - bezpečnostného, monitorovacieho a certifikačného centra MV SR V zmysle zákona 95/2019 Z.Z. §1, bod (2) sa detailné informácie nezverejňujú.

Náklady na projekt: 9 077 500 Eur, Prevádzka/rok: 412 240 Eur

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 2.11.2022 Projekt bol vrátený na dopracovanie

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

Dokumenty fázy Príprava projektu:
- P_01_a_I_01_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_MDR_220614.pdf (572.7 KB)
- PRÍSTUP K PROJEKTU_upravene_220614.pdf (545.6 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_BMCC_MDR_detailná.xlsx (739.1 KB)
- P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_BMCC.xlsx (118.1 KB)
- BMCC MDR.docx (21.7 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 18.9.2022 Projekt bol predložený na schválenie na MIRRI