Red Flags: Cloudové služby GOVNET

Názov: Cloudové služby GOVNET

Garant: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)

Stručný opis:
Budovanie novej platformy (komunitného cloudu) na prevádzku manažovaných cloudových IT služieb určených pre orgány verejnej moci (OVM)

V nábehovej fáze bude v navrhovanom riešení komunitného cloudu prevádzkovaných šesť (6) projektov MIRRI a ÚVSR. V týchto projektoch nie je rozpočet na HW a je uvedený predpoklad, že projekt bude implementovaný a prevádzkovaný v dátovom centre NASES:

1) Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov (projekt_346).
2) Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API) (projekt_514).
3) Konsolidovaná analytická vrstva (projekt_584).
4) Tretia vlna opatrení proti byrokracii (QW3) (projekt_1364).
5) Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie (projekt_327).
6) Centrálny informačný systém štátnej služby (projekt_130).

Medzi navrhované služby nového vládneho cloudu patria platformy ako databázy, webhosting, load- balancing, web application firewall a API brána. Dopyt je po menežovaných SaaS službách ako sú správa pracovných miest, Service Desk, kontaktné centrum, dohľadové nástroje, či Security Operations Center (SOC).

Výsledným produktom bude dodané komplexné riešenie komunitného cloudu umiestnené v infraštruktúre siete GOVNET, čím získa vlastnosti základnej služby a prvku kritickej infraštruktúry. Bude dodaný zoznam IaaS, PaaS a SaaS služieb, vrátane všetkých potrebných parametrov aj cenových, tzv. „cenník poskytovaných služieb“ (nakoľko poskytované služby budú spoplatňované) a „Cenník poskytovaných služieb“ bude odrážať prevádzkové náklady NASES

Neskôr bude možné komunitný cloud „hybridne“ rozšíriť o ponuku komerčných cloudových poskytovateľov priamo z ich dátových centier.

Náklady na projekt: 16 925 555,00 EUR (s DPH) + 6 770 262,00 EUR (cena SLA za 8 rokov po uvedeni do prevádzky)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:
- 16.6.2022 Verejné pripomienkovanie dokumentov Prípravnej fázy projektu.
- 20.06.2022 Verejné prerokovanie (Public hearing) národného projektu s názvom „Cloudové služby GOVNET“ sa uskutoční prezenčnou formou v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod v NASES.
- 20.06.2022 Schvaľovanie projektu na Riadiacom výbore OPII.

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt bude hodnotený po ukončení verejného pripomienkovacieho konania

Stanovisko Slovensko.Digital: Stanovisko bude zverejnené po ukončení verejného pripomienkovacieho konania


:file_folder: Dokumenty

Verejné pripomienkovacie konanie:
- Projektový zámer:
P_01_a_I_01_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_Cloud_GOVNET.pdf (1.5 MB)

- Prístup k projektu:
P_03_a_I_03_PRISTUP_k_PROJEKTU_Projekt_Cloud_GOVNET.pdf (1.2 MB)

- BC/CBA:
I_02_BC_CBA_PRILOHA_Cloud_GOVNET-FINAL.xlsx (494.0 KB)

- Kalkulačka_Prinosy:
Kalkulacka_Prinosy_Projekty-rozvoja_v2.xlsx (29.6 KB)

- Analýza rizík:
Cloudove_sluzby_GOVNET_Analyza_rizik_v1.xlsx (116.2 KB)

- Formulár na pripomienkovanie:
Formular_pripomienky_zverejnenie_NP_Cloudove_sluzby_GOVNET.xlsx (37.2 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 1.6.2022 Vyhlásené Verejné pripomienkovanie k pripravovanému národnému projektu „Cloudové služby GOVNET“ | NASES

1 Like

Uff tak personalne kapacity a naklady na tieto kapacitu su feest podhodnotene.
Tych 470k to su rocne naklady na ludi?

Prikladam pripomienky za SD, ktore sme zaslali do Nases
Formular_pripomienky_zverejnenie_NP_Cloudove_sluzby_GOVNET_SD.xlsx (40.2 KB)

Aktualne prebieha hearing, ale nedalo sa mi zucastnit osobne. Poziadali sme o moznost pripojit sa on-line, ale neobdrazal som URL na on-line call.