Red Flags: Vybudovanie integrovaného informačného systému na poskytovanie leteckých informácií

Názov: Vybudovanie integrovaného informačného systému na poskytovanie leteckých informácií

Garant: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Stručný opis: Navrhované riešenie je vybudovanie Integrovaného informačného systému na poskytovanie leteckých informácií (ďalej len „IIS PLI“) má zabezpečiť integrované poskytovanie leteckých údajov a leteckých informácií v súlade s požiadavkami príslušných právne záväzných aktov Európskej únie spolu s ďalšími informáciami v oblasti bezpilotných lietadiel príslušných vzdušných priestorov, vyhlásených zákazov alebo obmedzení , alebo iných informácií súvisiacich s civilným letectvom a prevádzkou štátnych lietadiel v reálnom čase a v tam, kde je to vhodné aj v mapovom podklade. Zároveň umožní systém integrované poskytovanie príslušných údajov a informácií pri zachovaní požadovanej kvality prispeje k dosahovaniu vysokej úrovne bezpečnosti, zjednodušeniu niektorých procesov nielen v rámci civilného letectva, ale aj v rámci prevádzky štátnych lietadiel. Národný systém informácií pre používateľov vzdušného priestoru Slovenskej republiky umožní v rámci jednotného systému zabezpečiť proces dodávania údajov od rôzneho spektra nielen osôb činných v civilnom letectve, ale aj od iných pôvodcov, ktorých zoznam bude vedený príslušným orgánom štátnej správy, bude určený zodpovedný subjekt za spracovanie, odsúhlasenie a následné schválenie publikovania alebo zverejnenia príslušných údajov a informácií.

Náklady na projekt: 11 500 000 Eur, SLA: 1 300 000 Eur/rok

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- Projekt je znovuhodnotený.

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

Dokumenty fázy Príprava projektu:
- P_01_a_I_01_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_ISLIS_MINDOP_august 2022.docx (619.3 KB)
- P_03_a_I_03_PRISTUP_k_PROJEKTU_Projekt_ISLIS_MINDOP_august 2022.docx (745.9 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_ISLIS_MINDOP_august 2022.xlsx (797.9 KB)
- P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_ISLIS_MINDOP_august 2022.xlsx (114.4 KB)

Pripomienky Slovensko Digital
- 20220913_mdptsr_projekt_leteckych_informacii_vpk_zaznam.rtf (3.1 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 13.9.2022 Prerokovanie pripomienok Verejného pripomienkovacieho konania (VPK)

Nuz netvrdim, ze je to nepotrebne, ale tu nefunguju zakladne IS statu, ktore nie a nie riesit a spustit (raz je to zle definovane ci pripravene, raz nevyhra spravny, raz je to vela penazi raz nema zakaznik ludi …) a tu ideme riesit takete ad ons, bez ktoreho stat pofunguje, Akosi chybaju spravne priority a absentuje riadenie

To bude nieco podobne pre letectvo ako ten miestny pseudoWaze pre dopravu, ktory po styroch rokoch prevadzky prestal fungovat?

Asi takto nejako