Red Flags: Cloud MIRRI

Názov: Cloud MIRRI

Garant: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Stručný opis: Účelom Cloud MIRRI je postaviť centralizovanú modernú privátnu cloudovú infraštruktúru s dôrazom na špecifické požiadavky pristupujúcich OVM. Dnes najviac žiadané služby sú identické s verejnými cloudovými službami a postavené na platforme, ktorá sa vie dynamicky prispôsobovať potrebám. Dynamickosť celej platformy spočíva v škálovateľnosti základnej výpočtovej vrstvy a jej komponentov pre podporu OVM, jednoducho expandovať a naďalej prijímať nové projekty a organizácie, ktoré prejavia záujem. Cloud MIRRI umožňuje vytvorenie centrálneho hybridného cloud modelu, ktorý predstavuje kompozitné využitie cloudových služieb dvoch alebo viacerých typov cloud computingu, pričom využívané cloudové služby sú naďalej podporované jednotlivými infraštruktúrnymi prostriedkami daných typov cloud computing. Poskytuje všetky výhody kombinácie dvoch alebo viacerých cloudových modelov alebo providerov, ktoré navonok tvoria jednu architektúru. Ďalším základným a veľmi dôležitým prvkom, ktorý tu dnes neexistuje, je správa informačných technológií, manažment a riadenie rizík., tzv. Governance. Disciplína riadenia informačných technológií, t. j. spoločné štandardy budú definované pre všetky poskytované riešenia.

Náklady na projekt: 33 361 018 Eur, Prevádzka/rok: 3 457 282 Eur

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 11.08.2022 Projekt bol vrátený na dopracovanie

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

Dokumenty fázy Príprava projektu:
- P_01_a_I_01_PROJEKTOVY_ZAMER_Cloud_MIRRI_21072022_v1.docx (1.6 MB)
- projekt_1928_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (1.3 MB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_Datacentrum MIRRI Cloud-v4.xlsx (2.5 MB)
- P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_2_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_Cloud_MIRRI_27072022__v_0.1 (1).xlsx (22.3 KB)
- RV_CLOUD_28072022_ZAPIS_ZO_ZASADNUTIA.pdf (6.5 MB)
- RV_CLOUD_29092022_ZAPIS_ZO_ZASADNUTIA.pdf (694.8 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 3.8.2022 Projekt bol predložený na schválenie na MIRRI