Red Flags   Projekty


Topic Replies Created
O kategórii Red Flags: Projekty 1 August 7, 2017
Red Flags: Informačný systém Centra právnej pomoci 8 October 16, 2017
Red Flags: Fáza 2.: Inteligentné regulácie (IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 2 April 8, 2019
Red Flags: Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory 1 April 8, 2019
Red Flags: Modernizácia dávkových agend Sociálnej Poisťovne 3 March 26, 2019
Red Flags: Systém verejného obstarávania (SVO) 4 January 21, 2019
Red Flags: Pamiatkový informačný systém 1 October 9, 2017
Red Flags: IS Obchodného registra 23 September 30, 2017
Red Flags: Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie 1 February 11, 2019
Red Flags: Register zbraní a streliva 1 February 4, 2019
Red Flags: Digitálny ekosystém inklúzie 1 February 8, 2019
Red Flags: Centrálna API manažment platforma (API GateWay) 2 January 22, 2019
Red Flags: Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie 3 September 22, 2017
Red Flags: Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) 74 September 20, 2018
Red Flags: EDUNET_SK 33 October 8, 2017
RedFlags: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) 2 December 17, 2018
Red Flags: Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) 3 December 11, 2018
RedFlags: Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ 1 December 16, 2018
Red Flags: Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže 1 December 11, 2018
Red Flags: Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR 1 December 10, 2018
Red Flags: Online procesy eZdravia 1 December 13, 2018
Red Flags: Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva 1 November 20, 2017
Red Flags: Centrálny ekonomický systém (CES) 4 October 2, 2017
Red Flags: Efektívne služby Sociálnej poisťovne 40 October 15, 2017
Red Flags: eInklúzia ťažko zdravotne postihnutých 31 September 21, 2018
Red Flags: Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (jednotky CSIRT) 28 July 18, 2018
Red Flags: Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR 1 September 20, 2018
Red Flags: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva 1 September 20, 2018
Red Flags: Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce 1 March 2, 2018
Red Flags: Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám 1 October 5, 2018