Red Flags   Projekty


O kategórii Red Flags: Projekty (1)
Red Flags: Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva (1)
Red Flags: Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) ( 2 3 4 ) (64)
Red Flags: Centrálny ekonomický systém (CES) (4)
Red Flags: Efektívne služby Sociálnej poisťovne ( 2 3 ) (40)
Red Flags: eInklúzia ťažko zdravotne postihnutých ( 2 ) (31)
Red Flags: EDUNET_SK ( 2 ) (32)
Red Flags: Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (jednotky CSIRT) ( 2 ) (28)
Red Flags: Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR (1)
Red Flags: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva (1)
Red Flags: Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce (1)
Red Flags: Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (1)
Red Flags: Redizajn siete GOVNET (6)
Red Flags: Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva (1)
Red Flags: Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu (1)
Red Flags: Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) (6)
Red Flags: IS Obchodného registra ( 2 ) (21)
Red Flags: Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB) (1)
Red Flags: WiFi4SK (13)
Red Flags: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ (10)
Red Flags: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (5)
Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe (10)
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) (9)
Red Flags: Zavedenie služieb Platform as a Service (17)
Red Flags: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy ( 2 ) (26)
Red Flags: DCOM+ ( 2 ) (22)
Red Flags: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov (2)
Red Flags: Informačný systém Centra právnej pomoci (4)
Red Flags: Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie (2)
Red Flags: Zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR (1)