Red Flags: Register mimovládnych neziskových organizácií (MNO)

Názov: Register mimovládnych neziskových organizácií

Garant: MV SR a Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

Stručný opis: Implementovať nový register, v ktorom budú evidované všetky mimovládne neziskové organizácie (MNO)

Náklady na projekt: 4 560 387 EUR (s DPH, podľa Štúdie uskutočniteľnosti)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

 • 17.12.2018 je plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt elektronického registra MNO je dlhodobo plánovaný a potreba jeho realizácie je jasná a zmysluplná. Projekt je však závislý na 6 nových centrálnych komponentoch v správe MV SR, ktoré nemajú jasný ani plán realizácie, iné alternatívy neboli zvážené. Už v súčasnosti došlo k posunu termínu plnenia kľúčových ukazovateľov projektu o 3 roky a k zvýšeniu nákladov o 25%.

Stanovisko Slovensko.Digital: Nový elektronický register MNO je potrebné vytvoriť, tak ako predpokladá zákon. V ďalších fázach projektu je potrebné sústrediť sa najmä na časový harmonogram realizácie a zlepšenie efektívnosti investície pomocou zníženia nákladov.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::star:

Projekt deklaruje podstatnú zmenu súčasných procesov registrácie / evidencie MNO.
Projekt má napomôcť zásadnej zmene procesov vo verejnej správe v rámci konceptu “1x a dosť”.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Podľa Reformného zámeru:V KPI “Počet dní potrebných pre MNO … na splnenie administratívnych podmienok” sa uvádza ako výsledný stav nahradenie papierových potvrdení elektronickými. To je v protiklade s realizáciou konceptu 1x a dosť.

Z reformného zámeru nie je zrejmé, prečo uvedené KPI sú kľúčové pre činnosti súvisiace s evidenciou MNO.

Merateľné ciele podľa štúdie uskutočniteľnosti:

V termíne naplnenia merateľných ukazovateľov došlo k posunu o 3 roky od deklarácie v reformnom zámere, zdôvodnenie nie je známe.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Pred schvaľovaním Reformného zámeru bola vypracovaná analýza MNO, vrátane modelu pre Otvorený IS MNO.

Realizácia projektu je závislá na dostupnosti šiestich nových centrálnych komponentov v správe MV SR, pre ktoré nie sú v súčasnosti známe žiadne výsledkové míľniky.

Zákon o registri MNO, ktorý bolo nevyhnutné prijať aby bolo možné IS nasadiť, je už vydaný a platný (zákon č.346/2018 Z.z.), podľa §7 ods.1 musí byť register MNO uvedený do prevádzky najneskôr do 1.1.2021. Z doterajšieho priebehu projektu, plánovaného harmonogramu realizácie a stavu centrálnych komponentov na ktorých je register MNO závislý vidíme vysoké riziko nedodržania tohto termínu.

V štúdii plánované aktivity sami o sebe nebudú dostatočné na naplnenie niektorých cieľov, najmä KPI pre používanie elektronických výpisov, realizáciu konceptu 1x a dosť, získanie informácií o štatutárnych zástupcoch a org. jednotkách MNO.

Nie je presnejšie špecifikovaný spôsob iniciálneho naplnenia registra údajmi, pričom je možné predpokladať že súčasná evidencia MV SR nebude dostatočná.

V projekte už došlo k posunu termínu naplnenia merateľných ukazovateľov o 3 roky (z 2020 podľa Reformného zámeru na 2023 v Štúdii uskutočniteľnosti).


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::star::star::star:

MV SR už v súčasnosti registráciu / evidenciu MNO vykonáva. Projekt má výrazne zefektívniť súvisiace činnosti a taktiež zabezpečiť záväzné informácie o MNO pre iné orgány verejnej správy.
Realizácia projektu je súčasťou dlhodobého známeho, verejne komunikovaného plánu v tejto oblasti.

Projekt deklaruje realizáciu konceptu 1x a dosť, pre procesy súvisiace s Registrom OVM, aj pre poskytovanie údajov z neho. Poskytovanie výpisov z evidencie OVM je už v súčasnosti zaradené do plánu realizácie 1x a dosť na rok 2019, t.j. bez použitia nového registra OVM.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Projekt má naplniť ciele informatizácie v konkrétnych agendách súvisiacich s evidenciou MNO.
Predpokladaná je dátová integrácia na 15 iných registrov (Reformný zámer).
Register MNO má byť zdrojovým registrom pre RPO pre sektor MNO (cca. 50.000 subjektov).

Projekt má byť pilotným použitím nových centrálnych komponentov v správe MV SR.

V projekte je deklarovaná implementácia konceptu My Data. OpenData je plánované iba vo forme štatistických informácií, čo je nedostatočné.

Predpokladaný je vodopádový model vývoja, čo bude limitovať flexibilnosť riešenia a jeho prispôsobenie potrebám používateľov, najmä pre GUI.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola vypracovaná, avšak má viaceré nedostatky, najmä v oblasti rozpracovania alternatív, kalkulácie nákladov, a harmonogramu projektu.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V štúdii sú detailne popísané iba implementačné alternatívy ponechania súčasného IS REZ, alebo dodanie nového IS ako nadstavby nových centrálnych komponentov v správe MV SR.

Chýba popis alternatívy prepracovanie súčasného IS REZ tak, aby spĺňal požadované parametre a alternatívy vytvorenia nového IS bez použitia centrálnych komponentov (pre porovnanie - vo všetkých ostatných štúdiách je opačná situácia, plánujú iba alternatívu vlastného vývoja a nie použitie nových centrálnych komponentov).

Nebolo zvážené použitie generického registra vytvoreného na tento účel v IS RPO.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Odhadované náklady na projekt sa zvýšili od odhadu v Reformnom zámere z 3,6M Eur na 4,5M Eur (s DPH) v Štúdii uskutočniteľnosti.

Keďže detailná procesná analýza už je v súčasnosti vypracovaná a pri implementácii majú byť využité centrálne komponenty IS Manažmentu logov, IS Centrálnej evidencie splnomocnení, IS Registratúrneho strediska, IS Elektronického archívu, IS Správneho konania a IS Manažmentu priestupkov a pokút, kalkulované náklady sa javia ako neodôvodnene vysoké.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Pre Reformný zámer bolo možné zasielať pripomienky.
Zákon o MNO bol pripravovaný participatívnou formou s intenzívnym zapojením neziskového sektora.
Štúdiu uskutočniteľnosti bolo možné pripomienkovať, žiadne zásadné pripomienky však neboli akceptované.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 20.7.2017 Reformný zámer schválený HK OP EVS
 • 28.11.2018 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti
 • 10.12.2018 Zákon o registri MNO publikovaný v zbierke zákonov, účinný od 1.1.2019
6 Likes

Predpokladám, že to je prepojené na toto:
http://www.ucps.sk/clanok-100-3160/NAVRH_NOVEHO_ZAKONA_O_REGISTRI_MIMOVLADNYCH_NEZISKOVYCH_ORGANIZACII_.html

Dnes nikto nevie, kolko peňazí sa točí v neziskovkách. Fin. sprava zverejňuje ročný prehľad prijímateľov 2% zaplatenej dane https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-prijimatelov-dane
ale aký je podiel darov na neziskovkách je ťažké (nemožné) zistiť. Povinnosť zverejňovať výročné správy mnohé z nich nedodržujú a závierku so štruktúrovanými údajmi má mizivé percento. Samozrejme hovorím o zákonných hraniciach, kedy majú túto povinnosť, ale túto povinnosť nikto nekontroluje.

Dostal som echo, ze ono je to uz online.

https://ives.minv.sk/rmno/pages/search.aspx

Je to take trosku kostrbate, ale ucel to asi plni. Backoffice procesy neviem ako funguju. Podla vsetkeho to spravili v KE v IVES.

1 Like

Tu by fakt asi stalo za hriech zistit viac. Kolko to stalo, kolko z povodnej “specky” spravili. Lebo vyzera, ze to zmakli naozaj rychlo (nie, ze by to bolo nieco komplikovane), ale teda povodny budget 4mega sa bude asi dost blbo obhajovat a asi by som aj hladal, ze odkial prisiel.

1 Like

No, vyzera to ze nie je spraveny ziadny “Register MNO”, ale ze iba nad doterajsimi 5 registrami spravili jednotne vyhladavanie
Kontrolna otazka: kde je el. sluzba, alebo aspon el. formular na nahlasenie zmeny statutara obcianskeho zdruzenia
Odpoved: nenasiel som, ma sa posielat postou papierovo ako doteraz

Stav bol taky, ze MV zrusilo OPII projekt RMNO, lebo bolo jasne ze sa to nestiha (zakonny termin bol ze od 1.1.2021 ten register ma fungovat) a nestihalo by sa to ani dalsie 2 roky, lebo to mali naviazane na tie svoje velke infrastrukturne projekty.
A teda isli si to spravit interne nejakym zachrannym sposobom … ciastkovy vysledok asi vidis.

1 Like

no … ale toto má byť na najblišie roky štandardný modus operandi ?

ked sa chce setrit, nevidiet straty ineho charakteru a robit vlastnymi kapacitami (asi toto je ciel), tak take budu vysledky (lepsie ako vobec nic).

Snaha setrit je fajn, lenze tu mame situaciu ked je penazi dost a to nebude trvat vecne. Skutocne je vsetko hotove a ked sa nic neurobi, tak je to setrenie ? A skutocne staci nova vyhladavacia stranka a uz je to hotove ? Tak takto vznikaju myty o informatizacii.

Ono ale tito to tak nasatvuju a aj sa chovaju, ved vlastne ziadne projekty realne nebezia alebo viete o kolkych projektoch s tych 50 auditovanych, ze sa realne robia, okrme toho, ze si sami nieco “bastlja”? Ja nepoznam jediny projekt, ze by bezal (mea culpa)

Register MNO je vytvorený ako jeden celok. Vždy sa bude skladať z jednotlivých právnych foriem organizácií - nadácie,OZ,…
Z el. služieb je zatiaľ v produkcii UPVS žiadosť o vyhotovenie výpisu z RMNO, ostatné sú rozpracované

1 Like

toto je dobry kandidat na sirsiu verejnu diskusiu, kde by sa dali odprezentovat:

 • ci to teda je ten planovany projekt Registra MNO, aby sme si to ujasnili
 • rozhodnutie preco sa neslo cez EU fondy ale cez inhouse vyvoj
 • aky scope z povodneho projektu zostal a teda ake sluzby budu implementovane
 • aky je plan (kapacity, naklady) a harmonogram pre projekt
 • ake vyzvy, rizika IVES vidi, celi
 • kupoval IEVS nieco z vonku kvoli projektu
 • ktore dalsie projekty ide IVES implementovat
3 Likes

To je nieco ine ako vypis z RPO? Na co sluzi takato sluzba?

Nuz asi v RPO nie je to iste o MNO, ak by bolo, tak by asi ani nebol potrebny RMNO. Ak je potrebny, tak ma mat aj vlastne vypisy, ci nie?

RPO je agregator, referencny register, vsetky ostatne su zdrojove, ktore do neho len data posuvaju. Kopec udajov co v RPO nieje vsak je v zdrojovych (napr. zakladatelske listiny… vsemozne data z vybavovania agendy), ale na prvy pohlad nevidim nic z udajov prezentovanych, co by na vypise RPO nebolo.

Disclaimer: Samotnu sluzbu vypisu RMNO som este neskusal.

1 Like

Jedine nejaké doplnkové (nepovinné veci)

Povedzme si otvorene, “elektronická služba výpisu” je dosť zúfalá, či presnejšie je to klasická formulárovo-orientovaná elektronická služba z minulého tisícročia.

Je to formulár, ktorý od žiadateľa vyžaduje zadanie IČO org., na ktorú je požadovaný výpis. Nič viac. Prosím odkaz na službu tretieho tisícročia, nech vieme

Získajte Outlook pre iOS

Včera som požiadal o výpis cez rpo a rmno a dám vedieť kedy príde výstup. Už len to, že to treba el. podpisovať a nepríde to okamžite je veľmi veľmi divné. Mám podozrenie, že to vlastne vôbec na druhej strane digitalizované nie je a teraz to tam pristálo nejakému úradníkovi, čo to hľadá v kartotéke.

ale no …
Iba si

 • vytlačí podanie zo schránky,
 • založí do spisu.

Následne

 • spustí agendovú aplikáciu,
 • preťuká tam podanie,
 • par minut bude podanie vybavovať.
 • Vytlačí výstup.
 • Naskenuje výstup,
 • pripraví odpoveď,
 • uloadne výstup,
 • zapečatí správu pečaťou organizácie a
 • odošle odpoveď.

Sakra veď čo by tí úradnici robili, keby sme im zintegrovali aplikácie ? Ved to má aj sociálny rozmer … :slight_smile:

(Také sa riešilo aj na VHA BA - kde sa dodaná eBádateľňa nepoužíva, lebo archivárky, ktoré obsluhujú žiadosti o sprístupnenie by prišli asi o prácu… tak bádatelia a historici si musia rezervovať stále termín, a docestovať do BA, kde si v dohodnutom termíne nájdu na stole v bádateľni svoju kôpku… A basta fidlik. Len mi nie je jasné, že kto a načo potom schvaľuje tie invetície do informatizácie, keď v reále ju tam vlastne nechcú … Dali sa robiť potrebnejšie veci. )
inak …som zvedavý aké KPI sa tam reportujú … a či nad tým v Bruseli nekrútia hlavami

Takto podobne to funguje v takmer vsetkych organizaciach, elktronicka komunikacia medzi nimi a co je za plentou, to nikoho nezaujima (vidite toi vsade ci dostanete odpoved “ihned” alebo v nasledujuce dni.