Red Flags: Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky

Názov: Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky

Garant: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Stručný opis: Projekt je zameraný na automatizáciu procesov spracovania evidencie porušení pravidiel cestnej premávky prostredníctvom implementácie nových informačných systémov, resp. rozvoja existujúceho IS VS a obstaraním mobilných meracích jednotiek s cieľom zníženia nehodovosti na cestných komunikáciách a v neposlednom rade zníženie miery korupcie.

Náklady na projekt: 31 455 174 Eur, Prevádzka/rok: 302 322 Eur

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 09.11.2022 Projekt bol vrátený na dopracovanie.

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

dokumenty fázy Príprava projektu:
- projekt_1762_Projektovy_zamer_detailny.pdf (449.8 KB)
- projekt_1762_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (30.4 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_ASOPPCP_MVSR_300922_v_1-00_HW_ulozisko_DPH_Bez_položiek.xlsx (741.4 KB)
- P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_ASOPPCP_MVSR_100822_v1.00 (1).xlsx (123.7 KB)
- P_01_Priloha 2_Prieskumy HW.xlsx (29.1 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 11.8.2022 Projekt bol predložený na schválenie na MIRRI

Nie konkretne k tomuto, ale vseobecne tu za november vyskocilo viacero novych “Red Flags: … system …”, kazdy za radovo desiatky milionov €. To vsetko ma byt este OPII, kde je dead-line na dodanie a fakturaciu 2023/12?