Red Flags: Register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní - REPLIK

Názov: Register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní - REPLIK

Garant: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Stručný opis: Cieľom projektu je vybudovať komplexný centralizovaný a modulárny informačný systém, ktorý pokryje všetky funkcionality a služby insolvenčného a likvidačného práva. Cieľom je významne zjednodušiť a zrýchliť procesy samotného konania, ako aj prístup ku informáciám pre všetkých relevantných aktérov (súd, insolvenčný správca, účastníci konania, veritelia a verejnosť).

V prostredí špecializovaného portálu Registra sa zavedie:
- elektronický spis správcu,
- elektronické formuláre v rozšírenom rozsahu,
- publikačná funkcionalita Obchodného vestníka v plnom rozsahu,
- modul na podporu predaja majetku spadajúceho pod konkurz,
- nástroj pre insolvenčných správcov na efektívne a rýchle riadenie procesov jednotlivých konaní.

Náklady na projekt: _5 698 800 Eur (Prevádzkové náklady 700 000 Eur/rok) _

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 13.7.2023 Ukončenie verejného pripomienkového konania

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

Dokumenty verejného pripomienkového konania projektu:
- 20230629_rf_replik_mssr_vpk_vyzva.pdf (35.8 KB)
- projekt_1751_Projektovy_zamer_detailny.pdf (443.5 KB)
- projekt_1751_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (527.6 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_OVM_REPLIK-3.xlsx (897.6 KB)
- P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_REPLIK.xlsx (129.5 KB)

Pripomienky Slovensko Digital k projektu:
- 20230713_Formular-IS-REPLIK-vecne-pripomienkovanie_slovensko_digital.xlsx (16.9 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 29.6.2023 Vyhlásenie verejného pripomienkového konania
- 13.7.2023 Ukončenie verejného pripomienkového konania