Red Flags: Sanácia prevádzkyschopnosti Národného personalizačného centra

Názov: Sanácia prevádzkyschopnosti Národného personalizačného centra

Garant: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Stručný opis: Hlavnými úlohami Národného personalizačného centra (NPC) je uskladnenie čistopisov cestovných dokladov (ID-3) a identifikačných kariet Slovenskej republiky formátu EÚ (ID-1), ich personalizácia a expedícia na jednotné pracoviská oddelenia dokladov, alebo priamo na adresu určenú žiadateľom a taktiež skartácia odovzdaných dokladov občanmi, aby nemohlo prísť k zneužitiu odovzdaných dokladov. Ďalej zabezpečuje centrálnu tlač a obálkovanie pre potreby Ministerstva vnútra SR.

V súčasnosti sú v NPC pre ID-1 doklady fungujúce už len 3 personalizačné zariadenia (pôvodne 6), ktoré sú na hranici životnosti, (životnosť týchto zariadení je 10 rokov, ktorá končí v roku 2022). Tieto zariadenia už nie sú dnes výrobcom podporované a lasery do týchto strojov už nie sú vyrábané (každý stroj má dva lasery, intenzita laseru používaním klesá, pričom k úplnému výpadku môže dnes dôjsť aj okamžite), takže bude problém aj s uzatvorením servisnej zmluvy na tieto zariadenia po skončení doterajšej servisnej zmluvy (2023).

Pre personalizáciu ID-3 dokladov disponuje NPC dvomi zariadeniami dodanými v roku 2008 (jedno bolo upgradované v roku 2018 a na nový typ laseru) V súčasnosti je podpora zo strany výrobcu len na nový laser. Lasery na druhé zariadenie po 10 rokoch už nie sú dodávané. Efektívne je tieto zariadenia doplniť novým aj s garantovanou podporou celého zariadenia, nielen vymenených modulov, ako je to v prípade upgrade z roku 2018. Personalizácia ID-3 dokladov nemá žiadne záložné riešenie, žiadne záložné pracovisko, ktoré by mohlo nahradiť terajšie pracovisko personalizácie pri jeho výpadku.

Pre zaobálkovanie dokladov je v NPC veľkokapacitné zariadenie na zaobálkovanie dokladov, ktoré je v prevádzke viac ako 10 rokov a je za predpokladanou dobou svojej životnosti. V prípade jeho výpadku, ručné obálkovanie pokryje maximálne kapacitu žiadostí o expresné doručenie dokladov. V súčasnosti sa zvyšili požiadavky na kapacitu zariadenia na zaobálkovanie o cca 1 500 000 eHealth kariet (pozn. občiansky preukaz bez podoby tváre), ktoré budú doručované občanom na adresu ich trvalého pobytu.

Na automatickú kontrolu vrátených dokladov formátu ID1 pred ich fyzickou skartáciouv sú v NPC dve funkčné zariadenia. Tieto sú už tiež na hranici svojej životnosti (predpokladaná životnosť týchto zariadení je 10 rokov a končí v roku 2022). Servisná podpora je zabezpečená do septembra 2023.

Najmä počas letnej turistickej sezóny alebo mimoriadnych situácií do NPC prichádza viac objednávok na personalizáciu, ako je možne na súčasných funkčných strojoch vypersonalizovať a preto je potrebné personalizovať počas nadčasov, sobôt a nedelí. Ani to však nie je riešením v prípade, ak dôjde k výpadku čo i len jedného stroja, vtedy sú už ohrozené aj lehoty dodania dokladov do 30 dní, a najmä dokladov s lehotou vydania do dvoch alebo desiatich pracovných dní a hrozí aj riziko strát príjmov do štátneho rozpoču.

Predmetom projektu je obnova zariadení a potrebné zvýšenie výrobnej kapacity NPC, čím sa zabezpečí:

  • odstránenie rizika prerušenia/výpadku vydávania dokladov SR,
  • vydanie občianskych preukazov s elektronickým čipom všetkým občanom do konca roku 2022.
  • povinnosť SR zapisovať biometriu tváre a odtlačkov prstov v občianskom preukaze, ktorá zatiaľ nie je realizovaná,
  • povinnosti SR (od 3. augusta 2021) o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte,
  • ukončenie certifikácie terajšieho čipu pre kvalifikovaný elektronický podpis (ďalej aj „KEP") v súčasných občianskych preukazoch a
  • povinnosť pre zdravotných pracovníkov (od 1.1. 2023) pristupovať k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky už len prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky.

Náklady na projekt: 15 212 600,83 Eur

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

  • Projekt bol vrátený na dopracovanie
  • Prebieha verejné pripomienkovacie konanie
  • Slovensko.Digital zaslalo pripomienky k projektu

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

Dokumenty fázy Príprava projektu:

Pripomienky Slovensko.Digital:


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

_- 9.9.2022 Verejné pripomienkovacie konanie. https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=verejne-pripomienkovanie-dokumentacie-k-projektu-sanacia-prevadzkyschopnosti-narodneho-personalizacneho-centra_

Keď súkromná firma nestíha uspokojiť dopyt, tak nenecháva v noci a cez víkendy stroje ležať ladom, ale normálne sa robí na smeny.
Nemohli by aj tam prijať ďalších zamestnancov a pracovať na smeny?

Ziadosti neprichadzaju rovnomerne cely rok. Najvacsi napor je v mesicoch maj - august. vtedy sa zo sucasneho poctu zamestnancov daju postavit predlzene smeny alebo kratkodobo dvojsmenna prevadzka - co aj uvadzaju v Projektovom zamere. Prijatim dalsich trvalych zamestnancov by sa prevadzka predrazila, v dalsich mesiacoch by boli nadstav.

To nestíhanie vydávať eHealth karty trvá už istý čas.

19.4.2018 Plné eZdravie má problém. Kvôli občianskym preukazom

9.12.2019 Kedy môžu deti a dôchodcovia čakať v schránkach e-doklady bez fotiek
Do konca roku 2021 treba vydať asi 1,4 milióna preukazov – 900-tisíc pre deti a 500-tisíc seniorov.
Proces rozposielania občianskych preukazov bez fotky začal s oneskorením. V roku 2019 štát pre Živé.sk avizoval, že sa spustí už v roku 2020.

18.8.2021 Štát začal posielať e-občianske bez fotky
Ministerstvo odhaduje, že bude potrebné vydať elektronické doklady pre približne 900-tisíc občanov do 15 rokov a pre 400-tisíc občanov starších ako 65 rokov.

3.12.2021 Štát nestíha posielať e-občianske bez fotky.
Štát by ich mal rozoslať až 1,2 milióna, do minulého týždňa ho dostalo iba 11,5 percenta ľudí. Do konca roka ho mali dostať všetci.
Ministerstvo vnútra sa pre Živé.sk vyjadrilo, že s doručovaním elektronických preukazov reálne začalo v septembri. „Pri takom objeme nie je reálne stihnúť to za štyri mesiace,“ vysvetľuje navrhovaný ročný posun.
Prezradilo tiež, že do minulého týždňa poslalo len približne 140-tisíc kariet pre spomínaných 1,2 milióna osôb. Plnohodnotným občianskym preukazom s čipom disponuje 3,8 milióna ľudí.

11.12.2021 E-občianske u lekára sa opäť odkladajú, zákon potichu upravili.

1 Like