Red Flags: Register psychológov a psychodiagnostických metód

Názov: Register psychológov a psychodiagnostických metód

Garant: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Stručný opis: V rámci projektu bude dodaný informačný systém, pozostávajúci z webovej aplikácie a príslušných modulov. Informačný systém Slovenskej komory psychológov a psychoterapeutov (IS SKPP) sa bude následne deliť na nasledovné časti:

- modul Slovenskej komory psychológov a psychoterapeutov (modul SKPP)
- modul Psychodiagnostických metód (modul PDGN)

Modul SKPP zastreší správu všetkých registrov Slovenskej komory psychológov a psychoterapeutov.

Modul PDGN bude poskytovať informácie o dostupnosti psychodiagnostických metód v slovenskej verzii a o dostupnosti metód u vydavateľov (metódy budú dostupné v tlačenej a/alebo digitalizovanej podobe).

Väčšina metód sa aktualizuje a doplní prebratím zo zahraničia. V zahraničí sú metódy publikované odbornými vydavateľstvami, takýto typ produkcie je však na Slovensku z dôvodu malého trhu a vysokých nákladov nerentabilný.

V prípade na Slovensku nedostupných metód sa uskutoční ich preklad.

Následne prebehne štandardizácia súčasných a nových metód na slovenskej populácii, následná aktualizácia a vytvorenie noriem

Náklady na projekt: 881 724 Eur (prevádzkové náklady 197 762 Eur/rok)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 10.06.2022 Ukončenie verejného pripomienkového konania

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt bude hodnotený podľa metodiky RedFlags po prerokovaní zapracovania pripomienok z VPK s realizátorom projektu.

Stanovisko Slovensko.Digital:
N/A

Diskusie k projektu na platforme:
N/A


:file_folder: Dokumenty

Dokumenty verejného pripomienkového konania:
- 20240528_rf_register_psychologov_psychodiag_metod_vyzva.pdf (92.9 KB)
- Projektovy-zamer.pdf (2.1 MB)
- Pristup-k-projektu.pdf (1.2 MB)
- BC_CBA - detailne.xlsx (691.5 KB)
- Zoznam-rizik.xlsx (123.3 KB)

Pripomienky Slovensko Digital:
- 20240610_projekt_rppm_Formular_na_pripomienkovanie_slovensko_digital.xlsx (21.3 KB)

Aktuálne projektové dokumenty:
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/c01e2e35-6727-438a-9f4d-f45523f807a2/cimaster?tab=basicForm


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:
- 28.05.2022 Vyhlásenie verejného pripomienkového konania
- 10.06.2022 Ukončenie verejného pripomienkového konania