Red Flags: Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)

#1

Názov: Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)

Garant: NCZI

Stručný opis: niekoľkými vetami zhrnutie o čo v projekte ide

Náklady na projekt: TCO 31 mil EUR

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

  • pripomienkovanie do 20.5.2019
  • verejný hearing 22. mája 2019 od 13:00 v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová ul. 2, Bratislava
  • účasť na verejnom hearingu je potrebné potvrdiť Michaela.Kastlerova@nczisk.sk do 19. mája 2019

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Stručné zhrnutie, ako dopadlo hodnotenie Red Flags tohto projektu.

Stanovisko Slovensko.Digital: Stručný popis čo si myslíme, že by sa v projekte malo diať ďalej, napr. zastaviť, niečo prerobiť, alebo ísť ďalej ale dať si na niečo pozor, a podobne

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

hodnotenie


Merateľné ciele (KPI) :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

hodnotenie


Postup dosiahnutia cieľov :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

hodnotenie


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Biznis prínos :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

hodnotenie


Príspevok v informatizácii :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

hodnotenie


Štúdia uskutočniteľnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

hodnotenie


Alternatívy :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

hodnotenie


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

hodnotenie


Participácia na príprave projektu :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

  • bola realizovaná pripravná trhová konzultácia, ale jej výsledky a dopady na štúdiu som nikde nenašiel

Diskusie k projektu na platforme:

  • žiadne

:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

#2

zaslane pripomienky RISEZ_pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie_SD.xlsx (15.1 KB)