Red Flags: Digitálna infraštruktúra škôl

Názov: Digitálna infraštruktúra škôl

Garant: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stručný opis: V rámci projekt sa má dobudovať vybraná digitálna infraštruktúra v školách, ktorá je dôležitá pre úspešnú digitálnu transformáciu vzdelávania. nákupom technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb.

Cieľom je vytvoriť:
- kvalitné prostredie pre inteligentnú výučbu s trvalým prístupom k digitálnemu obsahu a vzdelávacím zdrojom. Kľúčový prvok je vysoko kvalitné pripojenie pre viacero zariaden súčasne, ktoré zabezpečí schopnosť prístupu k digitálnemu vzdelávaniu a službám kdekoľvek na pôde školy.
- kompletné vybavenie škôl sieťovou a digitálnou infraštruktúrou

_

Náklady na projekt: 74 068 066 Eur

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 31.10.2022 Projekt je hodnotený na MIRRI

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

Dokumenty fázy Príprava projektu:
- projekt_2055_Projektovy_zamer_detailny.pdf (354.3 KB)
- projekt_2055_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (74.0 KB)
- Kalkulacka_Prinosy_MSVVaS_Infrastruktura_Alt1_Alt2.xlsx (37.5 KB)
- P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_Projekt_MSVVaS_Infra.xlsx (41.2 KB)
- Rozpocet_infrastruktura.xlsx (62.4 KB)
- Príloha č. 6 Hlavné zistenia z prieskumu vybavenosti digitálnymi technológiami v základných a stredných školách v školskom roku 2020-2021_final.PDF (664.0 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 31.10.2022 Projekt bol predložený na hodnotenie na MIRRI

1 Like