Red Flags: Zavedenie služieb Platform as a Service


#1

Názov: Zavedenie služieb Platform as a Service

Garant: Ministerstvo vnútra SR

Stručný opis: Zavedenie zdielaných služieb do vládneho cloudu, umožnenie DevOps a zefektívnenie nasadzovania aplikácii v cloude.

Náklady na projekt: 23 462 290 Eur s DPH (indikativna výška poďla štúdie uskutočniteľnosti)

Aktuálny stav projektu: Čaká sa na verejné rokovanie o štúdii uskutočniteľnosti.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Merateľné ciele (KPI) (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Postup dosiahnutia cieľov (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Biznis prínos (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Príspevok v informatizácii (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Štúdia uskutočniteľnosti (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Alternatívy (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Kalkulácia efektívnosti (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:


Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:


#2

Tu su predbezne pripomienky SD k aktualnej verzii studie.
PaaS - pripomienky S.D 26.2.docx (14.7 KB)