Red Flags: Zvýšenie spôsobilostí VJ CSIRT

Názov: Zvýšenie spôsobilostí VJ CSIRT

Garant: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Stručný opis: Národný projekt Zvýšenie spôsobilostí VJ CSIRT je zameraný na posilnenie kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, zlepšenie procesov, komunikácie, zberu dát, analýzy, predchádzanie incidentom a zrýchlenie riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov. Cieľom projektu je rozšírenie a doplnenie už existujúceho systému na vyhľadávanie zraniteľností Achilles o nové zdroje dát a jeho rozšírenie o riadenie hrozieb ako nadstavbu pre už existujúce systémy či poskytovanie ďalších potrebných služieb VJ CSIRT.

Náklady na projekt: 622 348 Eur, Prevádzka/rok: 23 096 Eur

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 22.11.2022 Projekt je znovuhodnotený

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

dokumenty fázy Príprava projektu:
- projekt_2056_Projektovy_zamer_detailny.pdf (703.9 KB)
- projekt_2056_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (2.6 MB)
- I_02_BC_CBA_Priloha_Zvysenie_sposobilostí_VJ_CSIRT_20220830_v1.0 FINAL.xlsx (495.5 KB)
- I_01_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_Zvysenie_sposobilostí_VJ_CSIRT_v1.0 FINAL – kópia – kópia.xlsx (117.5 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 31.10.2022 Projekt bol predložený na schvalenie na MIRRI