Red Flags: Digitálne vybavenie škôl

Názov: Digitálne vybavenie škôl

Garant: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stručný opis: Motiváciou projektu je nákup a inštalácia digitálneho vybavenia a softvéru a tým podporiť aktívne využívanie digitálnych technológií v školách vrátane využívania a vytvárania digitálneho vzdelávacieho obsahu vo vzdelávacom procese.

Pre všetky školy bude platiť jednotný štandard vybavenia. Žiaci z chudobnejších regiónov, ako aj z nižších socioekonomických vrstiev, získajú rovnaké šance na digitálne vzdelávanie a získavanie digitálnych zručností v škole.

Hlavné aktivity projektu sú: nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov, služieb a ich nasadenie. Realizácia projektu bude prebiehať celkovo 27 mesiacov od 10/2022 do 12/2024.

Výsledky projektu sú určené pre zamestnancov školských zariadení a žiakov základných a stredných škôl.

Náklady na projekt: 122 809 946,91 Eur

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 31.10.2022 Zverejnenie projektu v MetaIS

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

Dokumenty fázy Príprava projektu:
- projekt_2054_Projektovy_zamer_detailny.pdf (348.6 KB)
- projekt_2054_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (71.2 KB)
- Príloha č. 1 Zoznam rizík a závislostí.xlsx (41.0 KB)
- Príloha č. 3 Kalkulačka prínosov.xlsx (34.7 KB)
- Príloha č. 4 Rozpočet.xlsx (56.7 KB)
- Príloha č. 5 zoznam špec. škôl.xlsx (27.2 KB)
- Príloha č. 6 Hlavné zistenia z prieskumu vybavenosti digitálnymi technológiami v základných a stredných školách v školskom roku 2020-2021_final.PDF (664.0 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 31.10.2022 Zverejnenie projektu v MetaIS