O kategórii Red Flags: Projekty

Zoznam monitorovaných projektov a ich kolaboratívne hodnotenie metodikou Red Flags.

Do tejto kategórie zaraďujeme nové aj existujúce projekty, kde je možné sledovať aktuálny stav projektu, ako aj nájsť k nemu všetko dôležité. Toto je wiki, preto ak tu nejaký projekt chýba, vytvorte novú tému (dodržujte prosím šablónu). Ak sa Vám niečo nezdá alebo niečo chcete dodať smelo diskutujte.

Zoznam projektov