Red Flags: Digitalizácie a modernizácie elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte

Názov: Digitalizácie a modernizácie elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte

Garant: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Stručný opis: Projekt digitalizácie a modernizácie štátnych archívov rezortu Ministerstva vnútra SR prinesie zvyšovania kvality a rozsahu elektronických služieb poskytovaných verejnosti a zvýšenie ochrany archívnych dokumentov.

Náklady na projekt: 22 590 000 Eur

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:
- 17.10.2022 Projekt bol vrátený na dopracovanie

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

dokumenty fázy Príprava projektu:
- projekt_1840_Projektovy_zamer_detailny.pdf (1.2 MB)
- projekt_1840_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (2.5 MB)
- I_01_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_Projekt_DaMSŠAvEK_111022_v1.0.xlsx (109.4 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_DaMSŠAvEK_111022_v1.0.xlsx (513.7 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_DaMSŠAvEK_111022_v1.0.xlsx (513.7 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_DaMSŠAvEK_111022_v1.0_alt2-čiastkové riešenie.xlsx (475.0 KB)
- I_02_BC_CBA_Príloha č.1 - Kalkulácia - Digitalizačné pracoviská_Projekt_DaMSŠAvEK_111022_v1.0.xlsx (53.7 KB)
- I_02_BC_CBA_Príloha č.2 - Zdroje cien_Projekt_DaMSŠAvEK_111022_v1.0.docx (18.5 KB)
- I_02_BC_CBA_Príloha č.3 - Východiská prínosov_Projekt_DaMSŠAvEK_111022_v1.0.docx (24.4 KB)
- I_02_BC_CBA_Príloha č.4 - Referencie cenotvorby_Projekt_DaMSŠAvEK_111022_v1.0.docx (25.0 KB)
- I_02_BC_CBA_Príloha č.5 - Dodatočné referencie_Projekt_DaMSŠAvEK_111022_v1.0.rar (2.0 MB)
- Formulár-pripomienky_Projekt_DaMSŠAvEK-rev_RO.xlsx (19.9 KB)
- Hodnotenie_UHP_digitalizaciaarchivov_20221110.pdf (159.8 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 9.9.2022 Projekt bol predložený na schválenie na MIRRI