Red Flags


Projekty Zoznam monitorovaných projektov a ich kolaboratívne hodnotenie metodikou <em><a href="https://platforma.slovensko.digital/t/red-flags/3777">Red Flags</a></em>.

Novinky v Red Flags [Red Flags] (2)
O metodike Red Flags ( 2 ) [Red Flags] (30)
O projekte Red Flags [Red Flags] (4)
Často kladené otázky [Red Flags] (4)
Ako sa zapojiť? [Red Flags] (2)
Ako hodnotíme [Red Flags] (2)
Red Flags: IS Obchodného registra [Projekty] (19)
Red Flags: Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) [Projekty] (5)
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) [Projekty] (1)
Red Flags: Informačný systém Centra právnej pomoci [Projekty] (4)
Red Flags: DCOM+ [Projekty] (6)
Red Flags: Centrálny ekonomický systém (CES) [Projekty] (2)
Red Flags: Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie [Projekty] (2)
Red Flags: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy [Projekty] (4)
Red Flags: Zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR [Projekty] (1)
Red Flags: Efektívne služby Sociálnej poisťovne ( 2 ) [Projekty] (25)
Red Flags: Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva [Projekty] (1)
Red Flags: EDUNET_SK [Projekty] (3)
Red Flags: Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB) [Projekty] (1)
Red Flags: Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO [Projekty] (3)
Red Flags: Informačný systém výstavby [Projekty] (2)
Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe [Projekty] (6)
Red Flags: Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu [Projekty] (1)
Red Flags: Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva [Projekty] (1)
Red Flags: Pamiatkový informačný systém [Projekty] (1)
Red Flags: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky [Projekty] (1)
Red Flags: Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže [Projekty] (1)
Red Flags: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ [Projekty] (1)
Red Flags: Optimalizácia systému verejného obstarávania [Projekty] (2)
Red Flags: Register a IS mimovládnych neziskových organizácií (MNO) [Projekty] (2)