Red Flags


Projekty Zoznam monitorovaných projektov a ich kolaboratívne hodnotenie metodikou <em><a href="https://platforma.slovensko.digital/t/red-flags/3777">Red Flags</a></em>.
O projekte Red Flags [Red Flags] (4)
Často kladené otázky [Red Flags] (4)

Často kladené otázky Prečo vznikol projekt Red Flags? Štátne IT je komplikované, dostupných je málo zrozumiteľných informácii, ktoré sú roztrúsené po rôznych zdrojoch a úradoch. Projekt Red Flags chce priniesť štrukturov…

Ako sa zapojiť? [Red Flags] (2)

Ako sa do projektu Red Flags zapojiť? Red Flags je kolaboratívne hodnotenie IT projektov, ktoré funguje formou wiki, kde môže zmenu hodnotenia navrhnúť ktokoľvek. Ak sa chcete zapojiť určite sa nám ozvite a pripojte sa n…

Ako hodnotíme [Red Flags] (2)

Ako hodnotíme? Záleží nám na tom, aby hodnotenia projektov boli čo najužitočnejšie, aby boli korektné a aby sa naša metodika a postupy stále zdokonaľovali. Postup hodnotenia obsahuje 3 kroky a v zdokonaľovaní nám pomáha …

Red Flags: Systém verejného obstarávania (SVO) [Projekty] (4)
Red Flags: Pamiatkový informačný systém [Projekty] (1)
Red Flags: IS Obchodného registra ( 2 ) [Projekty] (23)
Red Flags: Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie [Projekty] (1)
Red Flags: Register zbraní a streliva [Projekty] (1)
Red Flags: Digitálny ekosystém inklúzie [Projekty] (1)
Red Flags: Centrálna API manažment platforma (API GateWay) [Projekty] (2)
Red Flags: Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie [Projekty] (3)
Red Flags: Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) ( 2 3 4 ) [Projekty] (74)
Red Flags: EDUNET_SK ( 2 ) [Projekty] (33)
RedFlags: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) [Projekty] (2)
Red Flags: Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) [Projekty] (3)
RedFlags: Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ [Projekty] (1)
Red Flags: Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže [Projekty] (1)
Red Flags: Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR [Projekty] (1)
Red Flags: Online procesy eZdravia [Projekty] (1)
Red Flags: Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva [Projekty] (1)
Red Flags: Centrálny ekonomický systém (CES) [Projekty] (4)
Red Flags: Efektívne služby Sociálnej poisťovne ( 2 3 ) [Projekty] (40)
Red Flags: eInklúzia ťažko zdravotne postihnutých ( 2 ) [Projekty] (31)
Red Flags: Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (jednotky CSIRT) ( 2 ) [Projekty] (28)
Red Flags: Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR [Projekty] (1)
Red Flags: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva [Projekty] (1)
O metodike Red Flags ( 2 3 4 ) [Red Flags] (68)
Red Flags: Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce [Projekty] (1)
Red Flags: Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám [Projekty] (1)