Red Flags


Projekty Zoznam monitorovaných projektov a ich kolaboratívne hodnotenie metodikou Red Flags.
Topic Replies Activity
O projekte Red Flags 4 November 13, 2017
Často kladené otázky

Často kladené otázky Prečo vznikol projekt Red Flags? Štátne IT je komplikované, dostupných je málo zrozumiteľných informácii, ktoré sú roztrúsené po rôznych zdrojoch a úradoch. Projekt Red Flags chce priniesť štrukturov…

4 November 8, 2017
Ako sa zapojiť?

Ako sa do projektu Red Flags zapojiť? Red Flags je kolaboratívne hodnotenie IT projektov, ktoré funguje formou wiki, kde môže zmenu hodnotenia navrhnúť ktokoľvek. Ak sa chcete zapojiť určite sa nám ozvite a pripojte sa n…

2 November 6, 2017
Ako hodnotíme

Ako hodnotíme? Záleží nám na tom, aby hodnotenia projektov boli čo najužitočnejšie, aby boli korektné a aby sa naša metodika a postupy stále zdokonaľovali. Postup hodnotenia obsahuje 3 kroky a v zdokonaľovaní nám pomáha …

2 November 6, 2017
Red Flags: Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠU) 3 March 9, 2020
Red Flags: Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) 82 March 6, 2020
Red Flags: Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR) 4 February 4, 2020
Red Flags: Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov 2 January 29, 2020
Red Flags: Systém verejného obstarávania (SVO) 6 January 8, 2020
Red Flags: Online procesy eZdravia 1 December 13, 2018
Red Flags: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva 1 September 20, 2018
Red Flags: EDUNET_SK 36 October 29, 2019
Red Flags: eInklúzia ťažko zdravotne postihnutých 32 October 29, 2019
Red Flags: Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska 5 July 17, 2019
Red Flags: Atlas pasívnej infraštruktúry 4 July 2, 2019
Red Flags: Zvýšenie dostupnosti eZdravia 5 June 28, 2019
Red Flags: IS Obchodného registra 28 June 11, 2019
Red Flags: Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS) 3 June 11, 2019
Red Flags: Informačný systém - Živnostenský register 1 April 25, 2019
Red Flags: Centrum výuky kybernetickej bezpečnosti 1 June 11, 2019
Red Flags: Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR 1 June 11, 2019
Red Flags: Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR 4 June 6, 2019
Red Flags: Zavedenie služieb Platform as a Service 18 May 27, 2019
Red Flags: Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (jednotky CSIRT) 31 April 29, 2019
Red Flags: Modernizácia dávkových agend Sociálnej Poisťovne 6 April 25, 2019
Red Flags: Otvorené údaje 2.0 1 April 24, 2019
Red Flags: Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory 1 April 8, 2019
Red Flags: Informačný systém Centra právnej pomoci 8 April 15, 2019
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) - Fáza 2 2 April 9, 2019
Red Flags: Pamiatkový informačný systém 1 October 9, 2017