Red Flags


Projekty Zoznam monitorovaných projektov a ich kolaboratívne hodnotenie metodikou Red Flags.
Topic Replies Activity
O projekte Red Flags 4 November 13, 2017
Často kladené otázky

Často kladené otázky Prečo vznikol projekt Red Flags? Štátne IT je komplikované, dostupných je málo zrozumiteľných informácii, ktoré sú roztrúsené po rôznych zdrojoch a úradoch. Projekt Red Flags chce priniesť štrukturov…

4 November 8, 2017
Ako sa zapojiť?

Ako sa do projektu Red Flags zapojiť? Red Flags je kolaboratívne hodnotenie IT projektov, ktoré funguje formou wiki, kde môže zmenu hodnotenia navrhnúť ktokoľvek. Ak sa chcete zapojiť určite sa nám ozvite a pripojte sa n…

2 November 6, 2017
Ako hodnotíme

Ako hodnotíme? Záleží nám na tom, aby hodnotenia projektov boli čo najužitočnejšie, aby boli korektné a aby sa naša metodika a postupy stále zdokonaľovali. Postup hodnotenia obsahuje 3 kroky a v zdokonaľovaní nám pomáha …

2 November 6, 2017
Red Flags: Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS) 2 May 20, 2019
Red Flags: Zvýšenie dostupnosti eZdravia = TCO 140 mil. EUR! 4 May 20, 2019
Red Flags: Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR 1 April 24, 2019
Red Flags: Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (jednotky CSIRT) 31 April 29, 2019
Red Flags: Modernizácia dávkových agend Sociálnej Poisťovne 6 April 25, 2019
Red Flags: Informačný systém - Živnostenský register 1 April 25, 2019
Red Flags: Otvorené údaje 2.0 1 April 24, 2019
Red Flags: Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory 1 April 8, 2019
Red Flags: Informačný systém Centra právnej pomoci 8 April 15, 2019
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) - Fáza 2 2 April 9, 2019
Red Flags: Systém verejného obstarávania (SVO) 4 February 21, 2019
Red Flags: Pamiatkový informačný systém 1 October 9, 2017
Red Flags: IS Obchodného registra 23 February 12, 2019
Red Flags: Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie 1 February 11, 2019
Red Flags: Register zbraní a streliva 1 February 4, 2019
Red Flags: Digitálny ekosystém inklúzie 1 February 8, 2019
Red Flags: Centrálna API manažment platforma (API GateWay) 2 January 23, 2019
Red Flags: Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie 3 January 23, 2019
Red Flags: Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) 74 December 20, 2018
Red Flags: EDUNET_SK 33 December 18, 2018
RedFlags: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) 2 December 17, 2018
Red Flags: Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) 3 December 17, 2018
RedFlags: Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ 1 December 16, 2018
Red Flags: Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže 1 December 11, 2018
Red Flags: Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR 1 December 10, 2018
Red Flags: Online procesy eZdravia 1 December 13, 2018