Red Flags


Projekty Zoznam monitorovaných projektov a ich kolaboratívne hodnotenie metodikou <em><a href="https://platforma.slovensko.digital/t/red-flags/3777">Red Flags</a></em>.
O metodike Red Flags ( 2 3 4 ) [Red Flags] (68)

Slovensko.Digital realizuje projekt Red Flags s podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a Veľvyslanectva USA na Slovensku. Prinášame základné informácie o projekte a prvú možnosť zapojiť sa: Hlavným …

Novinky v Red Flags [Red Flags] (2)

Tu budeme dávať novinky o projekte Red Flags.

O projekte Red Flags [Red Flags] (4)
Často kladené otázky [Red Flags] (4)

Často kladené otázky Prečo vznikol projekt Red Flags? Štátne IT je komplikované, dostupných je málo zrozumiteľných informácii, ktoré sú roztrúsené po rôznych zdrojoch a úradoch. Projekt Red Flags chce priniesť štrukturov…

Ako sa zapojiť? [Red Flags] (2)

Ako sa do projektu Red Flags zapojiť? Red Flags je kolaboratívne hodnotenie IT projektov, ktoré funguje formou wiki, kde môže zmenu hodnotenia navrhnúť ktokoľvek. Ak sa chcete zapojiť určite sa nám ozvite a pripojte sa n…

Ako hodnotíme [Red Flags] (2)

Ako hodnotíme? Záleží nám na tom, aby hodnotenia projektov boli čo najužitočnejšie, aby boli korektné a aby sa naša metodika a postupy stále zdokonaľovali. Postup hodnotenia obsahuje 3 kroky a v zdokonaľovaní nám pomáha …

Red Flags: Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva [Projekty] (1)
Red Flags: Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) ( 2 3 4 ) [Projekty] (64)
Red Flags: Centrálny ekonomický systém (CES) [Projekty] (4)
Red Flags: Efektívne služby Sociálnej poisťovne ( 2 3 ) [Projekty] (40)
Red Flags: eInklúzia ťažko zdravotne postihnutých ( 2 ) [Projekty] (31)
Red Flags: EDUNET_SK ( 2 ) [Projekty] (32)
Red Flags: Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (jednotky CSIRT) ( 2 ) [Projekty] (28)
Red Flags: Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR [Projekty] (1)
Red Flags: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva [Projekty] (1)
Red Flags: Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce [Projekty] (1)
Red Flags: Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám [Projekty] (1)
Red Flags: Redizajn siete GOVNET [Projekty] (6)
Red Flags: Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva [Projekty] (1)
Red Flags: Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu [Projekty] (1)
Red Flags: Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) [Projekty] (6)
Red Flags: IS Obchodného registra ( 2 ) [Projekty] (21)
Red Flags: Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB) [Projekty] (1)
Red Flags: WiFi4SK [Projekty] (13)
Red Flags: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ [Projekty] (10)
Red Flags: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky [Projekty] (5)
Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe [Projekty] (10)
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) [Projekty] (9)
Red Flags: Zavedenie služieb Platform as a Service [Projekty] (17)
Red Flags: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy ( 2 ) [Projekty] (26)