Informačný systém na riadenie fondov #grantmanažment #mirri

Ďalší duplicitný informačný systém na manažovanie fondov v gescii MIRRI .

1 Like

Nejake blizsie info?

1 Like