Red Flags: Elektronický národný integrovaný cestovný lístok

Ministerstvo dopravy pripravilo projekt “Elektronický národný integrovaný cestovný lístok”.

Má to robiť toto: “vybudovať informačný systém k produktu elektronického národného integrovaného cestovného lístka, ktorý má umožniť cestovanie v rámci SR všetkými druhmi verejnej osobnej dopravy objednávanými na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.”

Podklady sú tu: Národný integrovaný cestovný lístok
a tu: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/64e98ed5-3e0e-450c-8a46-ea303f3dfc33/cimaster?tab=documentsForm

Cena je (pozor!) 25 miliónov Eur a s prevádzkou 10 rokov spolu 57 miliónov Eur
Zlatá éra minstra Počiatka je späť!

Pripomienkovať je možné do 9.7. Určite pripomienky spravíme, pošlite aj vy, takáto haluz sa len tak nevidí.

2 Likes

Hovoril som s projektovým manažérom,

  • projektová dokumentácia je z polovice prázdna, chýbajú alternatívy, detailnejšie technické popisy, popis ďalších aktivít, presnejší popis v častiach riadenia údajov atď. - vedia o tom, dopĺňajú informácie - žiadame teda opätovné verejné pripomienkovanie keď to bude ucelené
  • z dokumentov mi nebolo jasné, či sa nečaká na nejaký nový zákon, alebo úpravy legislatívy - nie, okrem vyhlášok netreba meniť predpisy
  • ako súčasť projektu sú plánované všetky aktivity potrebné na spustenie ICL, aj zmeny u dopravcov, zariadenia na nákup/označovanie lístkov … až po marketing - “len to v dokumentoch nie je vidno” - a teda snáď doplnia
  • existuje vraj nejaká “podrobná analýza od KPMG”, kde sú všetky aktivity/produkty a ich náklady detailne rozpísané a vysvetlené - avšak Min. dopravy nedalo súhlas s jej zverejnením, z tejto mysterióznej analýzy aj vyplýva, prečo sú tie šialené náklady úplne správne (znova déjà vu Počiatek!)
  • navrhol som aj, aby ako súčasť vyhodnotenia pripomienok bolo verejné prerokovanie.

Doplnenie: tie ďalšie dokumenty, vrátane podrobnej analýzy, sú už zverejnené, tu:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/verejna-osobna-doprava/studia-nicl