Spolupráce so štátom a samosprávami


Topic Replies Activity
Open source - nech môže pomôcť každý 33 June 19, 2019
Centrálny register zmlúv - zverejňovanie zmlúv zo samospráv 80 June 13, 2019
Plazmové pero na liečbu dekubitov pohybovo zdravotne postihnutej populácie 1 June 12, 2019
Nariadenie GDPR a otvorené dáta - Stretnutie s ÚOOÚ - problémové okruhy 160 May 15, 2019
UPVII - Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Konsolidovaná analytická vrstva – využitie veľkých dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy" 9 May 14, 2019
MŽP SR - Prípravná trhová konzultácia k pripravovanému projektu "Atlas pasívnej infraštruktúry" 2 May 3, 2019
Štatistický úrad SR - Prípravné trhové konzultácie k pripravovanému projektu „Jednotný IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom Štatistickom Systéme“ 6 April 29, 2019
MS SR - Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR)“ 1 April 29, 2019
NCZI - Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“ 3 April 29, 2019
NCZI - Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zvýšenie dostupnosti ezdravia“ 6 April 25, 2019
ÚVO - Prípravné trhové konzultácie pre poskytovanie služieb údržby, prevádzky a podpory IS ÚVO 2 April 9, 2019
Zdravotný asistent 1 March 29, 2019
Vývoj aplikácie a softvéru podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením - ESPY 1 March 28, 2019
Vývoj zariadenia na podporu začlenenia zdravotne postihnutých, spol. IT Academy s. r. o 9 February 21, 2019
Dáta vestníka verejného obstarávania 61 February 18, 2019
SND - nový web 291 February 12, 2019
lab.SNG hľadá posily 1 February 7, 2019
Zber dát o komunikáciách na území miest pre potreby pasportu 5 January 31, 2019
Podnet integracia Black list 1 January 29, 2019
Mesto Trenčín - nový web 89 January 17, 2019
Aplikácie a softvér pre deti s autizmom (14.01.2019) 1 January 13, 2019
Voľné pracovné miesta ako Open Data 6 January 2, 2019
RPO - Register pravnicky osob 19 December 20, 2018
Vytvorenie/Modernizácia databázovej patformy 8 December 3, 2018
Otvorene data pre register exekucii - include to finstat 7 November 21, 2018
Aplikácie a softvér pre deti s autizmom 1 October 1, 2018
BetterLifeApp - Vývoj unikátnej mobilnej aplikácie umožňujúcej plnohodnotnú integráciu osôb so zdravotným postihnutím 1 October 1, 2018
Starter01 4 September 19, 2018
Elektronická schránka - klikateľné prototypy (testovanie) 23 August 30, 2018
Data o vratkach DPH 5 August 9, 2018