Štatistický úrad SR a otváranie API_dotazníkový prieskum

Kedze sa otvorenemu API venujeme a uz som sme riesili tieto moznosti aj na Statistickom urade, ozvali sa nam a chceli by nadviazat na temu, ktoru sme uz s nimi raz otvarali a tou bolo otvorenie API pre automatizovane podavanie a spracovanie vykazov zo strany podnikatelskych subjektov, ktore su vybrate do statistickeho zistovania.

Ja som s nimi mal prvy call a vysvetlil som im v com bol problem pri prvom pokuse, kde sme videli limity a problemy.

Posielaju teraz dotaznik, aby sa lepsie zorientovali a urobili si lepsiu predstavu o moznostiach. Boli by vdacni za spatnu vazbu. Viac info vid nizsie v prilozenom texte. Dotaznik posielam v prilohe.

Ak vyplnite dataznik, adresujte ho na peter.duris@gosmart.consulting

Štatistický úrad v súčasnosti realizuje projekt JISSU, čo je doeketronizácia procesov štatistickej produkcie a rozširovanie funkcionalít potrebných pre optimalizáciu procesov zisťovania. V rámci tohto projektu je cieľom aj odbúravanie administratívnej záťaže na strane podnikateľských subjektov, predovšetkým využitím údajov z ich informačných systémov.

V súčasnosti prebieha zber štatistických údajov od spravodajských jednotiek (hospodárske subjekty / podnikatelia / firmy – ďalej len „Firmy“) prostredníctvom webových formulárov, ktoré Firmy vypĺňajú po prihlásení sa na webový portál. Každá Firma tam má „svoje“ štatistické formuláre, ktoré je povinná v zmysle zákon o štátnej štatistike vyplniť v požadovaných termínoch (najčastejšie do 17. dňa v mesiaci za predchádzajúce obdobie).

Jednotlivé formuláre sa skladajú zo sekcií s jednotlivými položkami v danej sekcii, ktoré sú častokrát údajmi, ktoré sú priamo obsiahnuté v účtovných alebo mzdových / personálnych systémoch, ako sú napr.:

§ Tržby za vlastné výkony a tovar v EUR

§ Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách

§ Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov

§ a pod.

V dnešnej dobe je teda „neakceptovateľné“ aby takéto typy údajov museli Firmy manuálne zadávať do webových formulárov. Preto v zmysle vyššie uvedeného je potrebné spraviť analýzy možností využitia údajov z ERP systémov na úplnú alebo čiastočnú automatizáciu zberu, k čomu potrebuje poznať aj názor práve poskytovateľov ERP systémov.

Prostredníctvom krátkeho dotazníka, ktorý je v prílohe tohto mailu by sme Vás chceli požiadať o vyjadrenie Vášho názoru na vyššie popísané iniciatívy, pričom by mohla prebehnúť následne diskusia, kde by sa rozobrali detaily a možnosti ako zabezpečiť jednoduchší a časovo menej nákladný zber údajov a teda znižovanie administratívnej náročnosti na strane Firiem.

Dotaznik ERP_Questionnaire_v1.docx (47.9 KB)

Za SD sme dotaznik rozposlali na vyrobcov ERP s ktorymi vo vybranych temach spolupracujeme:

  • HOUR,
  • KROS,
  • STORMWARE,
  • SOLITEA,
  • SAP,
  • ASSECO,
  • PSW,
  • PROFIT365