Komisia pre štandardy ISVS - PS4


#1

Po obnoveni fungovania KS ISVS (vid Komisia pre štandardy ISVS) sa zacina aj fungovanie PS4. O jej cinnosti bude teda tento topic.

Oficialny Wiki spejs: https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=9240577


Komisia pre štandardy ISVS
#2

Prve stretnutie PS4 v roku 2017 bolo zvolane na 28.4.2017 od 9:00 do 14:30 12:00.

MetaIS Wiki: https://wiki.finance.gov.sk/display/PS4/18.+zasadnutie+PS4

Predmetom rokovania budu:

 • formaty podpisatelne elektronickym podpisom/pecatou, eIDAS
 • Vynos o jednotnom formate el. sprav
  • Schemy sprav SK-Talk
 • zarucena konverzia - formaty
 • metodika k Vynosu
 • REST/JSON mikrosluzby
 • Open API
 • standard pre stany messanger
 • XForms
 • tech. standardy pre Cloud
 • klientske aplikacie ponukane statom ako Open Source
 • European Multi Stakeholder Platform
 • opravy chyb vo Vynose

Na rokovani by mal byt zastupeny SOIT panom Fordinalom.

Update k 26.4.2017: Po konzultaciach s clenmi PS4 bol upraveny rozsah zasadnutia, takze som updatol aj tento post a pridal linku do MetaIS Wiki.


#3

Zapis zo stretnutia:

https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=21169431

O.i. PS schvalila, aby"referenčným softvérom bol veraPDF, dostupný na adrese http://verapdf.org/software/" - na validovanie PDF/A-1a dokumentov pri komunikacii so statom.

Zaroven uz bolo zvolane dalsie stretnutie na 18.5.2017:

https://metais.finance.gov.sk/standardization/meetingdetail/7

Predmetom rokovania bude:

 • Formáty podpísateľné elektronickým podpisom / pečaťou, podpisové kontajnery, eIDAS
 • Výnos o jednotnom formáte elektronických správ – časť ku spracovaniu podpisových kontajnerov
  Schémy správ Sk-Talk – aktualizácia technickej dokumentácie zverejňovanej na slovensko.sk v spolupráci s NASES
 • Zaručená konverzia – formáty

Komisia pre štandardy ISVS - PS2 - Bezpečnostné štandardy
#4

Zapis zo stretnutia PS4 dna 18.5.2017 mozno najst tu: https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=21594395 . Kratky sumar toho, co sa preberalo:

 • novela Výnosu o jednotnom formáte elektronických správ
 • nevalidné PDF/A-1a súbory podľa §57a písm. a) a §57a písm. b) bod 1 Výnosu o štandardoch č. 55/2014 Z.z.
  • referenčný konvertor do PDF/A
  • validácia PDF/A pri ich vytváraní
  • eIDAS, používanie ľubovoľných formátov verzus PDF/A z dôvodu bezpečnosti
 • požiadavky na aplikácie pre KEP a prezentáciu
  • zobrazovanie obsahu pri podpisovaní a overovaní podpisu / pečate
  • k tomuto boli aj nejake zavery (radsej odporucam pozriet zapis)
 • úpravy povinných formátov v §57a a §57c
 • obmedzenia typov dokumentov pre potreby vizualizácie dokumentov KEP / interoperabilita “aktívnych prvkov”
 • zaručená konverzia - formáty elektronických dokumentov

Dalsie stretnutie* sa konalo 20.6.2017 s nasledujucou agendou:

 • Formáty podpísateľné elektronickým podpisom / pečaťou, podpisové kontajnery, eIDAS
 • Výnos o jednotnom formáte elektronických správ – časť ku spracovaniu podpisových kontajnerov
  • Schémy správ Sk-Talk – aktualizácia technickej dokumentácie zverejňovanej na slovensko.sk v spolupráci s NASES
 • Zaručená konverzia – formáty

Zapis zatial nie je k dispozicii. Prebieha k tomu mailova diskusia, malo by byt dalsie stretnutie a zrejme aj distancne hlasovanie. Vyzera to zlozito.


#5

Zajtra (22.8.2017) bude dalsie (5.) stretnutie PS4, povacsinou o SK-Talk fomrate, el. podpisoch a pod. - vid https://metais.finance.gov.sk/standardization/meetingdetail/20 .

Medzicasom boli este dalsie zasadnutia:

(k formatom PDF, datovym prvkom, KEP resp. celkovo el. podpisom, atd.)


#6

Takze novinky: Vo Wiki je nejaka diera: chybaju informacie o 5. a 6. zasadnuti.

Vcera bolo zvolane zasadnutie na 10.4., vid https://metais.finance.gov.sk/standardization/meetingdetail/33 alebo https://wiki.finance.gov.sk/display/PS4/7.+zasadnutie+PS4 . Z agendy citujem:

 1. Téma: Opatrenie o jednotnom formáte elektronických správ
  • Schémy správ Sk-Talk
 2. Téma: Pravidlá pre replikáciu elektronických formulárov
 3. Téma: Elektronické podpisovanie
  • spoločná autorizácia podľa § 28 ods. 3 a 6 a § 36 zákona o e-Governmente
  • funkcie centrálnej elektronickej podateľne
  • eIDAS a staré podpisové formáty
 4. Téma: Rozdelenie formátov dokumentov v § 19 až § 25 a § 57a až § 57c podľa možnosti ich tlače v nadväznosti na Vyhlášku č. 85/2018 Z. z. (o rovnopise elektronického úradného dokumentu)
 5. Téma: Návrhy úprav výnosu o štandardoch z MPK

Obaja SOIT zastupcovia (Komisia pre štandardy ISVS) zial budu v dany den “out of office”. Hladam pripadneho nahradnika.


#7

V pripomienkovaní pracovných skupín PS1-4 je návrh novely výnosu o štd.: 03_navrh_standardy_pripomienkovanie PS.pdf (461.9 KB)

Oficiálne info:"
Vážení členovia pracovných skupín PS1, PS2, PS3 a PS4,
v prílohe tohto mailu si vám dovoľujem zaslať návrh novely výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS, v ktorom sú zmeny reflektujúce transpozíciu Smernice 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii verejného sektora. Ďalej sa upravujú bezpečnostné štandardy, technické štandardy a čiastočne dátové štandardy.

Prípadné pripomienky k návrhu nám prosím zasielajte prostredníctvom emailu najneskôr do 22.07.2018 podľa vášho členstva v jednotlivých skupinách k nasledovným bodom návrhu:

PS1: body č. 3, 4, 6, 14, 15
PS2: body č. 2, 9, 10, 11, 12, 13
PS3: body č. 1, 7, 8, 18, 19
PS4: body č. 2, 3, 4, 6, 17, 20, 21

Zároveň si vás dovoľujem upozorniť, že príloha č. 1 výnosu o štandardoch (navrhovaný bod 19) bude doplnená o znenie WCAG 2.1 v slovenskej verzii po oponentúre prekladu.

Niektoré návrhy zapracované do návrhu novely výnosu o štandardoch ešte neboli schválené samostatnými hlasovaniami pracovných skupín, avšak potreba ich úpravy vzišla zo Strategickej priority NKIVS Integrácia a orchestrácia a z pracovnej skupiny k NKIVS K 9.3 Architektúra.

Po skončení pripomienkovania budú príslušné body návrhu novely zaslané jednotlivým pracovným skupinám na ich schválenia prostredníctvo dištančného hlasovania v MetaIS."