Ustavny sud_PTK_Priprava weboveho sidla

Boli sme v kontakte s Ustavnym sudom ohladne procesnej stranky pripravnej trhovej konzultacie. Poradili sme im niektore kroky a nastavenie PTK.

PTK je zamerana: Predmetom zákazky je vytvorenie nového webového sídla verejného obstarávateľa totožného so súčasným webovým sídlom s cieľom získania autorských a licenčných práv k dielu. Výstupom má byť prenesenie celého obsahu súčasného webového sídla vrátane jeho podstránok, prepojení a databáz.

Viac info o PTK tu https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/506951 a tu https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432915