PTK_MK SR_Zriadenie a prevádzkovanie rezortnej virtuálnej privátnej siete WAN

Ministerstvo kultury SR pripravuje PTK k zriadeniu a prevadzkovaniu rezortnej virtualnej siete

Info budu pribudat na tejto URL:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428300

1 Like