Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch Národnej banky Slovenska

Na základe dohody s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spúšťa Dátová kancelária MIRRI podporu zverejňovania najžiadanejších datasetov otvorených údajov v súlade s prieskumom dopytu verejnosti (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13uVKtcS4vDHZISeLZvv-0E3Cefmutc8P-CVk0cEf1RM/edit#gid=0 5) po najžiadanejších datasetoch OD (prieskum realizovaný každoročne v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie).
V novembri 2020 sa budeme venovať ako ďalšej inštitúcií Národnej banke Slovenska.
Verejnosťou boli v rámci prieskumu najviac žiadané tieto datasety:

  1. Súbory svojich štatistík, napr.:
    http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financne-institucie/banky/statisticke-udaje-penaznych-financnych-institucii/uvery
    http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financne-institucie/banky/statisticke-udaje-penaznych-financnych-institucii/vklady

Prosíme Vás týmto o detailnejšiu konkretizáciu, špecifikáciu, pripomienky a komentáre o aký typ (obsahovo, tematické okruhy) dát máte najväčší dopyt, za akým účelom ich žiadate, aby sme to vedeli s danou inštitúciou konkrétne odkomunikovať a uviesť do praxe, t.j. zverejniť.

Následne Vás prosíme aj o návrhy dát, ktoré je potrebné doplniť, ktoré sú žiadané a nenachádzajú sa v tomto zozname. Konkrétne typy, návrhy a požiadavky odkomunikujeme priamo s dátovým kurátom Národnej banky Slovenska a budeme sa snažiť nájsť riešenie na ich zverejnenie.