PTK_Narodne osvetove centrum_IS Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia

Narodne osvetove centrum v gescii MK SR vyhlasilo dalsiu PTK

Viac info bude tu https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428386

1 Like