Rozvoj jadra IS ŠP - Rozvoj a dobudovanie back-office procesov v IS ŠP

Obstarávateľ: Štátna pokladnica
Predmet obstarávania: Rozvoj jadra IS ŠP - Rozvoj a dobudovanie back-office procesov v IS ŠP
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 5426 - DES

Vysvetlite jasne a úplne, prečo je zadanie zákazky bez predbežného uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade so zákonom, a uveďte príslušné fakty, a ak je to vhodné, závery právnych predpisov v súlade so smernicou: IS ŠP je unikátny IS vytvorený externým zhotoviteľom podľa špecifických požiadaviek legislatívnych predpisov SR a EÚ.
Potreba modifikácie IS ŠP vzniká z objektívnych príčin, a nie z dôvodov na strane Štátnej pokladnice (ŠP). Výrazný nárast nutnej funkcionality IS nemohol byť predvídateľný v čase tvorby a vývoja IS ŠP.
IS ŠP je komplexný systém, zložený z aplikačnej a databázovej vrstvy, procesnej, integračnej vrstvy a komunikačnej vrstvy. Samotná implementácia bude realizovaná doplnením modelu IS a zmenou zdrojového kódu, ktorý zasiahne celý IS, t.z. všetky vrstvy IS.
Z charakteristiky IS ŠP je teda jednoznačné, že ide o systém, ktorý nie je dostupný na trhu a teda neexistuje voči nemu v súčasnej dobe žiadna primeraná alternatíva, ktorá by ho vedela nahradiť. Zároveň neexistuje alternatíva, ktorá by v sebe obsahovala všetky integrácie, nakoľko sú tieto vytvárané ako unikátne riešenia.
Zhotoviteľ nadobudol počas vývoja tohto systému know-how, ktoré spočíva v znalosti všetkých legislatívnych predpisov zakomponovaných do IS ŠP, v znalosti jeho technickej a biznis architektúry vrátane dizajnu procesov špecifických pre ŠP a v znalostiach zdrojového kódu. Zároveň disponuje detailnou technickou znalosťou IS ŠP.
Rozsiahly zásah do existujúceho IS zakladá zvýšené nároky na jeho akosť. Dodržanie podmienok zvýšenej akosti vyžaduje špecifické osobitné implementačné, prevádzkové i vývojové know-how, ktoré je možné nadobudnúť výhradne ako výsledok skúsenosti pri vývoji, implementácii a prevádzke takto špecifického IS. Iný subjekt na relevantnom trhu nie je bez takéhoto know-how spôsobilý poskytnúť plnenie v primeranej akosti a to by malo za následok nemožnosť nadviazania na existujúce funkčné a integračné procesy a ďalšie atribúty bez vzniku neprimeraného rizika technických problémov. Toto know-how je neprenosné. Vznik jedinečného know-how vzniklo z dôvodu rozsahu, povahy, špecifík IS a jeho integrovanosti na iné IS ako výsledku vývojového procesu.
Práve z týchto dôvodov má zhotoviteľ ako jediný subjekt možnosť poskytnúť služby zmeny IS ŠP v požadovanej kvalite a bez technických ťažkostí spočívajúcich v neznalosti technickej a biznis architektúry IS ŠP, v neznalosti zdrojového kódu, bez rizika vzniku nekompatibility a za súčasného zachovania hospodárneho a efektívneho postupu pri rozvoji a modifikácii IS ŠP.
Z technických dôvodov (obmedzený počet znakov) je celé odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania zverejnené v profile verejného obstarávateľa/zákazky.

Toto im UVO zozralo?

1 Like

Podla mna toto je pravda. Myslis ze niekto po 15 rokoch chce noveho dodavatela, novych ludi, co sa budu pytat na vsetky zakladne banality ? O znalosti zdrojakov, analyz, suvislosti integracnych ani nehovorim …
Kto chce dodavat niekolko change requestov do Statnej pokladnice - prosim hlaste sa u sudruha Zincicu !

Ved ja nerozporujem, ci to pravda je alebo nie. Len potom rovno pisme do CBA do TCO, ze xx % projektov sa takto cez PRK rozneho druhu navysi o y krat 100%. :slight_smile:

podla mna u tychto SLA / CR a projektoch je treba strazit hodinnove sadzby a realne odhady … vymeny firiem by bola katastrofa zrovnatelna s pokusom vymenit danovy system v 2011 …

1 Like

Ono je to hlave oznámenie o zámere začať PRK - ako sa k tomu ÚVO postaví je ešte otázne… napr. v dôsledku kontroly im môže nariadiť zrušiť začaté PRK :wink:

1 Like