Dop.vyzva pre firmy: Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci

MIRRI plánuje vyhlásiť dopytovú výzvu Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci z PO7 OPII

Cieľom je: “podporiť inovatívne riešenia podnikov, aby sa zabezpečilo zlepšenie využívania
elektronických služieb verejnej správy, ich optimalizácia a zefektívnenia ich prevádzky.
Zároveň je cieľom zlepšiť využívanie dát vo vlastníctve verejnej správy pre dodanie novej
úžitkovej hodnoty pre občanov a podnikateľov” Detailnejšie v priložených dokumentoch.

Prijímateľmi budú priamo právnické osoby (!) - je to prvýkrát, čo neide o projekty úradov
Celková alokácia je zatiaľ predpokladaná na 5M Eur, maximum na jeden projekt 200k Eur. Ak sa to ukáže ako úspešné, môže sa celková alokácia aj zvýšiť.
Preplácať sa budú mzdové náklady, paušálne 40%. Pravidlá vykazovania a kontroly sú štandardné EŠIF, projekt je viazaný na výstupy a merateľné ukazovatele.

Prepokladané vyhlásenie výzvy je niekedy v lete.

Máme zatiaľ tieto dokumenty:
Zdovodnenie HK DOP_Služby v oblasti IT správy_F.docx (30.9 KB)
Hodnotiace kriteria PO7 OPII_DOP_Služby v oblasti IT správy_F.docx (93.5 KB)

Táto DoV ešte bude pripomienkovaná/prediskutovaná v PS Lepšie služby.
Zatiaľ viem o týchto pripomienkach k hodnotiacim kritériám, ktoré zaslal ITAS (zelený stĺpec):
Book1.xlsx (12.1 KB)

Za nás zatiaľ nevidím principiálny problém, veď predsa v OPII je “špecifický cieľ” na podporu “inovatívnych riešení MSP”, ktorý zatiaľ nebol nijako riešený. Beriem to ako pokus, uvidíme ako sa to ujme. Max. náklady 200k sú dosť nízke na to, aby to bolo zaujímavé pre veľkých špekulantov. Určite má zmysel ešte zlepšiť hodnotiace kritériá tak, aby sa to viac priblížilo k štandardnému posúdeniu biznis plánov a bolo menej o administratívnom posúdení. Presne preto sme chceli, aby to prerokovala PS ešte pred schvaľovaním.