Skúsenosti používateľov


O kategórii Skúsenosti používateľov (1)
Podpisovanie cez zep.disig.sk s inym ako slovenskym EID ( 2 ) (25)
Papierova komunikacia PO zo statom (napriek aktivnej datovej schranke)? (1)
Spokojnosť používateľov so službami Ústredného portálu VS SR (1)
IMAP pre schránky na slovensko.sk (7)
2% z dane (2)
Podanie daňového priznania elektronicky (živnostník) (1)
Edane, podanie danoveho priznania FO elektronicky (6)
Založenie firmy (sro) elektronicky (1)
Poziadanie o prispevok pri narodeni dietata (16)
Žiadosť o materské pre otca (alebo inú osobu) ( 2 ) (38)
Zmena sídla spoločnosti/firmy v OR (6)
Platba kartou ( 2 ) (34)
Zalozenie s.r.o. na slovensko.sk ( 2 ) (21)
Podávanie žaloby na súd elektronicky - skúsenosti ( 2 3 ) (46)
Nepoužiteľná služba prihlásenia na trvalý pobyt ( 2 ) (24)
Elektronická komunikácia - UPVS/VšZP/Sl.pošta (8)
"Nepochopenia" schánky na slovensko.sk (5)
Identifikátor schránky - uvádzať na podaniach mimo ÚPVS a ako (5)
Testujeme eIDAS ( 2 ) (32)
Dlhý čas autorizácie doručenky ( 2 3 ) (57)
Jednotné kontaktné miesta - služby živnostenského registra (8)
Podpisovanie ZEP-om / KEP-om na Windows 10? (8)
Ako spustiť eDane na linuxe v 2018 (18)
Žiadost o rodičovský príspevok (5)
Elektronická schránka - vyhľadávanie (1)
Ohlásenie živnosti (podpisovanie v alternatívnych prehliadačoch/operačných systémoch) (14)
Vymena osvedceni o TP cast I cast II ( 2 ) (23)
Žiadosť o nahliadnutie do projektovej dokumentácie stavby - www.slovensko.sk (3)
Čas doručenia podania cez všeobecnú agendu vs konkrétnu agendu vs email (6)