Štátna pokladnica - API na pohyby na účte

Má niekto skúsenosť s účtom v štátnej pokladnici, existuje tam cez API prístup na pohyby na účte?
Na stránke Prepojenie systémov klienta na IS ŠP - www.statnapokladnica.sk majú toľko

Pre zrealizované pohyby generuje ManEx na dennej báze výpis z bankového účtu. Počas dennej
uzávierky vygenerované výpisy komprimuje do formáte ZIP a súbor formou správy následne zašle
cieľovému externému systému.

Na mail nepovedia nič.
tieto informácie Vám bohužiaľ nemôžeme poskytnúť, nakoľko nie sú verejne dostupné. Technické špecifikácie sú poskytované priamo klientom ŠP.

A vlastník účtu tiež nezistil nič poriadne.

Moja možno naivná predstava.
Rodič v pondelok zaplatí stravné za študenta na účet školy, v utorok o 11:00 to majú na účte, cez API sa info o platbe automaticky prenesie do jedálne, rodič dostane mail, že prijali platbu a študent si môže objednať obed na zajtrajší deň.

Teraz škola berie iba hotovosť od študentov a ráno na ekonomickom je rad čo si za hotovosť kupujú jeden obed, to je zbytočný čas a práca zamestnanca školy. Pre rodiča je tiež bezpečnejšie poslať peniaze na celý mesiac na účet ako dávať pubertiakovi peniaze, aby si v škole zaplatil obedy.

Čo som zistil v rovnakom kraji aj knižnica prijíma peniaze na účet v štátnej pokladnici. Funguje im to ručne, v pondelok čitateľ zaplatí peniaze, v utorok im prídu na účet, ale ekonómka o pohyboch vraj vtedy ešte nevie, v stredu si stiahne výpis z účtu čo všetko prišlo za utorok, pošle to vedúcej a tá to ručne nahadzuje do PC + posiela maily.
To je zbytočné zdržanie o ďalší jeden deň čakaním na výpis + ručná práca nahadzovať platby.

Podľa článku Šéf IT na rezorte financií: Ušetrili sme 30 percent, to ťažšie prichádza teraz. Brzdia nás zákony a nezmyselné posudzovanie

A preto potrebujeme odbúrať prekážky, ktoré bránia tomu, aby štát fungoval, ako má. Ktoré spôsobili, že máme napríklad Štátnu pokladnicu, ktorá zaostáva oproti komerčným bankám o 4 generácie systémov, alebo je niekde 13-ročný hardvér.

Ak sa budete pýtať používateľov štátnej pokladnice, či sú spokojní, odpovedia vám, že dodržiavajú zákonnú povinnosť mať štátnu pokladnicu, ale radšej budú mať aj komerčné účty, lebo nechcú robiť v zastaranom systéme. Štátna pokladnica je v niektorých aspektoch na úrovni prvého online bankingu Slovenskej sporiteľne z konca 90-tych rokov.

Štátna pokladnica poslala svojmu zákazníkovi mail.

… V zmysle vyššie uvedenej úpravy môže Štátna pokladnica s účinnosťou od 1. januára 2023 uložiť klientovi pokutu aj za porušenie povinností podľa § 12a zákona o Štátnej pokladnici.

Podľa § 13 ods. 1 zákona o Štátnej pokladnici môže Štátna pokladnica klientovi za porušenie povinností podľa § 12 ods. 1 až 5 a § 12a uložiť pokutu až do 30 000 EUR. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti.

Pre úplnosť uvádzame, že podľa § 12a zákona o Štátnej pokladnici ak klient umožňuje vykonať úhradu prostredníctvom webového sídla, špecializovaného portálu alebo iného obdobného miesta alebo je podľa osobitného predpisu povinný úhradu takýmto spôsobom umožniť, je povinný na tento účel sprístupniť aj technické prostriedky alebo programové prostriedky potrebné na vykonanie úhrady s použitím platobnej brány Štátnej pokladnice. Na účely podľa prvej vety poskytne Štátna pokladnica klientovi potrebnú súčinnosť.

Nadväzne na vyššie uvedené, v prípade ak využívate platobné terminály alebo platobnú bránu iných poskytovateľov, žiadame Vás o kontaktovanie Štátnej pokladnice za účelom upresnenia harmonogramu zosúladenia používania týchto služieb s platnou legislatívou.

++ priložili propagačný materiál na 2 ponúkané POS terminály a platobnú bránu.

Keď sa teraz zobudili a začali ponúkať POS terminály, má klient povinnosť vypovedať doterajšie zmluvy k POS terminálom a prenajať si POS terminál od štátnej pokladnici?

Ako je to ak chce prijímať okamžité platby ktoré štátna pokladnica doteraz nemá spustené?
Môže mať na to zriadený účet v komerčnej banke a používať API komerčnej banky?

Platobná brána od ŠP umožňuje tieto platby.
Platba kartou VISA/MASTERCARD na internete
• Platba platobnými tlačidlami vybraných bánk
•VUB,a.s.
•SLSP,a.s.
•Tatrabanka,a.s.
•365.bank,a.s.
•Platba kartou na EFT POS termináli
•GooglePay, ApplePay
•PlatbaTIPS–okamžité platby (budúcnosť)