Návrh na vklad - záložné právo

Ahojte,

rád by som sa podelil o skúsenosť s podaním návrhu na vklad (záložne právo v prospech banky pri prenesení hypotéky z jednej banky do druhej) podaný elektronicky cez elektronickú službu katastra (Zakladám nehnuteľnosť): Kataster Portal

V banke som podpísal zmluvu o úvere, pričom mi pracovník banky dal okrem iného 3 návrhy na vklad a 3 zmluvy o záložnom práve. Chcel odo mňa, aby som ich zaniesol na príslušný kataster (cca 300 km od bydliska), zaplatil správny poplatok 100 EUR a nechal si oraziť 1 návrh na vklad, ktorý som mal následne doniesť do banky.

Keďže sa mi nechcelo cestovať ani návrh posielať známym, aby ho podali za mňa, tak som to vyskúšal podať elektronicky.

Nato, aby som návrh na vklad mohol podať elektronicky som musel prostredníctvom zaručenej konverzie previesť zmluvu o záložnom práve z listinnej podoby do elektronickej. To sa mi podarilo na prvý pokus na pošte. Výstup je súbor asice.

Následne na vyššie uvedenom linku som najprv vytvoril oznámenie o návrhu na vklad - služba č. 61 ( - 15 € zo správneho poplatku) a potom cez službu č. 7 - Podávanie návrhu na vklad do KN - Zakladám nehnuteľnosť, som podal samotný návrh.

Prílohou návrhu na vklad bol:
Ekolok - suma vo výške 35 €
Zaručená konverzia zmluvy o záložnom práve
Oznámenie o návrhu na vklad

Samotný návrh vygeneroval systém katastra, pričom som ho podpísal nie KEP-om, ale uznaným spôsobom autorizácie (môj občiansky bol vydaný pred rokom 2021). Postačovalo to, pretože návrh na vklad nemusí obsahovať úradne osvedčený podpis, a zároveň to je v súlade s pokynom predsedu ÚGKK SR č. 1/2023 (https://www.skgeodesy.sk/files/sk/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/pokyn_pok_ugkk-sr_1-2023_final.pdf).

Dnes mi prišlo rozhodnutie o povolení vkladu do elektronickej schránky.

Pozn. na záver: po podaní návrhu na vklad mi v ten istý deň bol doručený úradný dokument, v ktorom bolo uvedené priradené číslo konania. To som poslal pracovníkovi banky, aby to mal ako náhradu za potvrdený návrh v listinnej podobe. Za tri týždne mi volal, že on to potrebuje orazené príslušným katastrálnym odborom v listinnej podobe aj s potvrdením o úhrade správneho poplatku vo výške 100 €. Odvetil som mu, že mu môžem návrh v listinnej podobe doniesť a nech požiada svojho zamestnávateľa, aby ho vyslal na služobnú cestu za účelom orazenia papierového návrhu s tým, že ak banka chce, nech dokúpi ekolok vo výške 50 € a odovzdá ho na príslušnom katastrálnom odbore. Nakoniec mu stačilo doniesť len neorazený papierový návrh aj s mnou zakúpeným ekolkom vo výške 35 €.

2 Likes