Návod pre obce ako zapisovať svoje webové sídlo do MetaIS

Obec alebo škola je podľa zákona č. 95/2019, § 12, odstavec (1), písmeno b) povinná
prostredníctvom metaIS bezodkladne sprístupňovať a aktualizovať informácie o informačných technológiách verejnej správy, ktorých je správcom, a o poskytovaných elektronických službách verejnej správy.
Keďže mnohé obce nevedia, ako túto povinnosť splniť, prípadne si potrebujú skontrolovať, či je informácia o ich IS v metaIS už uvedená, sme pripravili v Slovensko.Digital spolu s Erikou @Kusyova tento stručný návod:

1. Pridanie novej položky ISVS

Je potrebné v MetaIS v bočnom menu otvoriť sekciu EGOVERNMENT KOMPONENTY → ISVS a kliknúť na tlačidlo “Pridať novú položku ISVS”.

2. Vyplnenie formulára

Následne vyplniť formulár podľa nižšie priloženej predlohy:

  • Vybrať správnu povinnú osobu, konkrétnu obec
  • Ako rolu zvoliť “Garant EA za povinnú osobu” alebo “Správca eGov komponentov”
  • Vyplniť názov informačného systému - “Webové sídlo obce XY”
  • Vyplniť stručný popis informačného systému (2-3 vety)
  • NEzaškrtnúť možnosť Modul ISVS
  • Uviesť adresu webového sídla obce
  • Nastaviť stav a typ ISVS podľa screenshotu nižšie

Zvyšné údaje nevypĺňať. Na záver kliknúť na tlačidlo “Uložiť” na konci formulára.

6 Likes

to by som dal možno skôr do navody.digital ako sem :slight_smile: