Ako si založí elektronickú schránku občan pod 18 rokov?

Ak je tu ešte niekto, okrem mňa, koho trápi založenie (zriadenie) elektronickej schránky pre občana do 18 rokov (z akéhokoľvek dôvodu) tu je pre Vás návod.

Moje osobné skúsenosti so samotným zriadením sú celkom negatívne, a to najmä z dôvodu, že sa k tlačivu nebolo možné dostať priamo zo stránky slovensko.sk a ani z úložiska elektronických formulárov, a to aj napriek tomu, že to ministerstvu, resp. NASESU ukladá zákon a dostal som sa k nim až na moju žiadosť. Momentálne už je na stránke zverejnené tlačivo, ktoré je nutné vyplniť a odoslať NASESU buď poštou s úradne overenými podpismi oboch zákonných zástupcov alebo im to poslať vo forme všeobecnej agendy a podpísať elektronicky (túto možnosť som neskúšal, ale podľa odpovede ministerstva a aj v zmysle občianskeho zákonníka by to fungovať malo, podmienkou je ale aby obaja rodičia mali KEP a aspoň jeden z nich schránku). Elektronický formulár, tak ako už niekoľko rokov ukladá zákon, je iba v procese riešenia, zverejnený by mal byť však v priebehu niekoľkých týždňov.

Pri posielaní poštou nezabudnite uviesť P. O. BOX a aj PSČ uvedené v tlačive. Ak to pošlete priamo na adresu Pribinova 25, pošta Vám zásielku vráti s poznámkou “Adresát neznámy”.

Každopádne na tomto linku sa nachádza potrebné tlačivo: TLAČIVO

S pozdravom

3 Likes

Vďaka za napísanie svojej skúsenosti.
Zopár poznámok:

  • žiadosť je možné poslať aj použitím všeobecného podania ako voľný text, keďže zákon nepredpisuje použitie formulára
  • v tlačivku sa píše aj “[je] trebné priložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenie zastupovať žiadateľa pri právnych úkonoch” : nie netreba, viď. §1.3.i zákona č.177/2018, keďže v RFO sú údaje o otcovi, matke, aj prípadnom súdnom rozhodnutí o rozvode
  • situácia, kedy je potrebné dať žiadosť s osvedčenými podpismi oboch rodičov je úplne absurdná priporovnaní s tým, že cudzincom (aj maloletým) je schránka založená automaticky a hneď akonáhle sa prihlásia viď. §12.4.g - na toto sme aj za S.D upozorňovali pri novele zákona, kde sa to automatické zriadenie zaviedlo…
2 Likes

Skvelá správa, NASES na základe príkazu z MIRRI, po tom ako sa zistilo, že nezverejnením elektronického formuláru porušili zákon, zverejnil nový elektronický formulár “Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky občana Slovenskej republiky mladšieho ako 18 rokov”. Zriadenie schránky pre mladých je tak jednoduchšie.
Elektronický formulár

S pozdravom

1 Like