Čo sa deje v e-Governmente   Štátne projekty


Centrálny ekonomický systém - CES ( 2 3 ) (47)
Slovensko.sk: Indikatívna cenová ponuka - Vyhľadávací nástroj + SEO (9)
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe (5)
VO - ortofotomozaiky Slovenskej republiky (17)
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov ( 2 3 4 ) (75)
IS CSRU - Rozbor ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) (196)
Elektronické zdravotné preukazy (Obstarávanie OPII) ( 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ) (325)
Lepšie GeoData pre Slovensko (1)
Projekt Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (2)
Zabezpečenie služieb podpory SAP Premium Support For Large Enterprises (PSLE) a Premium Engagement (PE) (2)
Zabezpečenie údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) (9)
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť prvá (2)
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) (15)
Železničiari sa vykašľali na Hodnotu za peniaze, ale Kažimírovi ľudia si (1)
IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ (7)
Dátové centrum obcí a miest ( 2 3 4 5 6 ) (110)
Podpora, obnova a rozšírenie infraštruktúry (1)
Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (2)
Úrad priemyselného vlastníctva - IS pre patenty a ochranné známky. 3 mil.€ z EU fondov čo bude asi treba vrátiť (2)
Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS) (6)
Návrh a implementácia komplexného multiškálového modelovacieho systému na predpoveď a hodnotenie kvality ovzdušia ( 2 ) (30)
Integrovane obsluzne miesto obcana - IOMO ( 2 3 4 5 ) (84)
Register adries ( 2 ) (34)
Obnova licenčnej podpory produktov spoločnosti Microsoft pre koncových používateľov (3)
Rozvoj jadra IS ŠP - Rozvoj a dobudovanie back-office procesov v IS ŠP (7)
Vývoj a dodanie softvéru Informačného systému Národný register znečisťovania (IS NRZ) (1)
Desktopové a serverové produkty spoločnosti Microsoft s čerpaním ďalších výhod (8)
Centrálny systém pre rozvoj a podporu tréningového procesu mládeže (EVO) (5)
Modernizácia informačného systému Bomb Data Centrum (8)
Elektronicka schranka - problemy - revokacia, odoslanie sprav (1)