Register fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier

Na metaIS na mňa dnes vyskočilo toto: https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/e69ae354-95ab-47ce-8c0f-77c1854b9365/cimaster?tab=summarizingCart
Register fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier

Vznik tohto registra zjavne vyplýva z návrhu zákona, ktorý sa spomína tu: http://www.aktuality.sk/clanok/374841/poberatelom-davok-v-hmotnej-nudzi-chcu-zakazat-hazardne-hry/
Doložka vplyvu na informatizáciu je tu:
http://www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-202883

Keďže doložka vplyvu je, aká je, vieme akurát to, že to pôjde zo štátnych peňazí a má to robiť dve služby:

 1. overiť, či je FO v registri
 2. zapísať údaje do registra

Povedzte mi, že prečo kvôli tomuto treba nový informačný systém? Nemôže to byť nová premenná/tabuľka v rámci IS RFO?

Ono to hlavne bude “informačný systém” na úrovni Excelovskej tabuľky - čo je teda neporovnateľne lacnejšie ako meniť RFO.

Ale možno sa ukáže potreba high availability. Napr. že vojdem do herne a online si ma podľa eID overia v registri…

Hm, pri takýchto drobnostiach už ozaj začína mať zmysel diskusia o nakódení “generického registra”, ktorého sa iba spustí nová inštancia. @jsuchal :wink:

3 Likes

Pripadne v zakone bude priamo "$1 Zmeny v RFO 1) schema db RFO sa meni nasledovne: ALTER TABLE people ADD COLUMN 'is_gambler' TINYINT(1)" :slight_smile:

Ono to hlavne bude “informačný systém” na úrovni Excelovskej tabuľky - čo je teda neporovnateľne lacnejšie ako meniť RFO.

Hlavný problém je, že toto z metaIS ani tej doložky nevyčítam. Možno to bude Excel tabuľka. Možno to bude chcieť nové Oracle licencie a vlastné železo. Ktohovie.

Hm, pri takýchto drobnostiach už ozaj začína mať zmysel diskusia o nakódení “generického registra”, ktorého sa iba spustí nová inštancia

Čo si predstavuješ pod generickým registrom?

mi moze niekto okrem samehoseba zakazat hrat hazardne hry?

1 Like

Tak som to spisal tuto. Generický register

No este tvoj tato by mohol skusit zakazat.

1 Like

To je jedna z noviniek, ktorú zavádza novela zákona o hazardných hrách, čo je známa najmä zavedením “zoznamu zakázaných webových sídiel” (ktoré propagujú nelicencované hazardné hry), ktoré musia provideri filtrovať.

V stredu túto novelu schválila vláda. V tom materiáli viď. §35.
Stručne povedané,

 1. pri vstupe do herne bude treba predložiť preukaz totožnosti, kto má <18r, alebo je zapísaný v registri o ktorom sa tu bavíme, nepustia ho dnu
 2. kto je zapísaný v tomto registri, má zakázané hazardné hry v kasíne, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu, kartové hry mimo kasína, alebo ak je “prenos a zber údajov” o hre realizovaný prostredníctvom internetovej siete.
  Prevádzkovateľ takej hry musí podľa preukazu totožnosti skontrolovať či záujemca o hru nie je v registri a až potom ho ku hraniu pustiť.
  Pri hraní cez internet bude treba zaslať “kópiu preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu”.

Prevádzkovateľ hry si samozrejme (ochrana osobných údajov) nebude môcť register skopírovať. Preto pre každého kto sa chce hrať musí online overovať či nie je v registri.
Pri troche paranoie sa dá povdať, že štát bude mať prehľad o každom človeku čo niekde niečo hrá, resp. aj len chce hrať.

V registri budú evidované tieto osoby:
§35a (2) Fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách sú fyzické osoby,
a) ktoré sú evidované ako príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi,
b) ktoré sami požiadali o vylúčenie,
c) ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva

…cize asi vznikne aj register osob vylucenych z pozivania alkoholu… :slight_smile:

…ale teraz vaznejsie, dik za vysvetlenie…celkom ma osobne zaujima, ze na zaklade tejto textacie z legislativy, aka bude implementacia a robustnost riesenia predmetneho registra…

Pre riešenie nedostupnosti je v tom zákone dosť bizarná konštrukcia, že keď z technických príčin nie je možné “zabezpečiť nepretržitý diaľkový prístup” k registru, tak o tom MF SR zverejní oznam na svojom webe, a kým nezverejní nový oznam že je všetkov poriadku, nemusia prevádzkovatelia nikoho kontrolovať.

Z toho zopár dôsledkov ad-absurdum:

 • ak je DOS taký rozsiahly že sa nedá prečítať na webe ani oznam o DOSe, kontrolovať sa musí (ale ako?)
 • ak som na zozname a fakt chcem hrať, stačí vopred spustiť DOS
 • ak ministerstvo nevyberie dosť na daniach, vypne tento register, nedá na web oznam a začne vyberať pokuty (akí vedia byť akční vidieť teraz pri registrátoroch domén)
3 Likes

Mna najviac zaujalo ako je tato doslova drobnost nastrelena na mega cenu a zaroven ju moze dodat len niekto z klubu.

Vid podmienky - ktore v skratke hovoria, ze ak nedodavas pre statnu spravu zakazky nad 1,5M tak nemas sancu, pricom je tu pravdaze zmiesany support aj dodavka riesenia do jedneho tendra a cena je opticky nadhodnotena na viac ako 2M pricom tento odhad neobstoji v ziadnom pripade. https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/document/1024799/profil/235/Predmet/416482/guid/att_b7d6e293870233bedf40e35062b05c73/id/1622115

“3.1 § 34 ods.1 písm. a) zákona: záujemca preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (2015, 2016, 2017) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (vyplnením formulára „Zoznam poskytnutých služieb“ v týchto súťažných podkladoch); dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.
Záujemca predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky v celkovej hodnote minimálne
2 000 000 EUR bez DPH za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom DataCentrum bude za poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky považovať tieto služby identifikované v týchto súťažných podkladoch a identifikované ako služby:
A. Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
B. Služby na údržbu a opravu softvéru
C…”

“DataCentrum požaduje, aby zoznam zákaziek obsahoval minimálne nasledovné typy projektov/zákaziek a referencií:
a) jednu zákazku a referenciu, predmetom ktorej bol návrh detailnej funkčnej špecifikácie, návrh architektúry SW riešenia, vývoj a testovanie SW riešenia budované v súlade so štandardmi webových služieb a štandardmi pre IS verejnej správy (ISVS), nasadenie SW riešenia do rutinnej prevádzky a zaškolenie pracovníkov odberateľa SW riešenia - minimálne vo finančnom objeme 1 500 000 EUR bez DPH,
b) minimálne jednu zákazku a referenciu, predmetom, ktorej boli služby podpory IS, zahŕňajúcich on-site a on-line podporu IS a riešenie požiadaviek na rozšírenie alebo úpravu funkcionality IS (tieto služby museli byť poskytnuté v súvislosti s prevádzkou jedného konkrétneho IS), minimálne vo finančnom objeme 300 000 EUR bez DPH.”

1 Like

Jedna otazka do plena k tomuto obstaravaniu.
Poznate niekto experta co by mal zaroven ISO 27001 aj ISO 20000 ?

 Kľúčový expert č. 5: Bezpečnostný analytik a konzultant
o platnú certifikácia bezpečnostného audítora bezpečnostných štandardov podľa ISO 27001, ktorá potvrdzuje schopnosť komplexne analyzovať, posudzovať a navrhnúť systém riadenia bezpečnostných rizík a úroveň bezpečnostných opatrení, alebo jeho ekvivalent,
o platnú certifikáciu audítora manažmentu IT služieb podľa ISO 20000-1, ktorá potvrdzuje schopnosť komplexne analyzovať, posudzovať a navrhnúť procesy manažmentu IT služieb na princípe ITIL procesov predovšetkým pre evidenciu a procesné riešenie bezpečnostných incidentov, alebo jeho ekvivalent,
o prax v oblasti výkonu bezpečnostných auditov manažmentu informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001 minimálne 5 rokov,
o prax v oblasti analýzy spracúvania osobných údajov, návrhu a implementácie bezpečnostných opatrení minimálne 5 rokov.

Len krátka poznámka (bez toho, že by som podklady detailne študovala)… nie je správna interpretácia, že sa vyžadujú zákazky pre štátnu správu.
V zmysle zákona o VO sa dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru preukazujú dvojako, a to podľa toho, kto bol odberateľom:

 • ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ - dokladom je referencia (a mala by byť zverejnená v evidencii referencií na stránkach ÚVO),
 • ak bol odberateľom ktokoľvek iný - preukazným prostriedkom je (len) zoznam poskytnutých služieb bez nevyhnutnosti predkladania akéhokoľvek potvrdenia od odberateľa
  :slight_smile:
  Vidím skôr “problém” s posudzovaním predchádzajúcich troch rokoch, lebo za predchádzajúce tri roky sa štandardne nepovažujú kalendárne roky (ako vyžadované v tejto súťaži - 2015, 2016, 2017), ale tri roky predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania… napr. v tomto prípade bola zákazka vyhlásená v 08/2018 a teda všetky plnenia spadajúce do tohto roka by sa podľa uvedenej požiadavky nemali brať do úvahy…
1 Like

Dakujem za upresnenie. Cize v pravnej reci ta bodkociarka vo vete znamena skorej “alebo”?

“§ 34 ods.1 písm. a) zákona: záujemca preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (2015, 2016, 2017) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (vyplnením formulára „Zoznam poskytnutých služieb“ v týchto súťažných podkladoch); dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.”

ked sa predlozia ponuky, tak spoznas tu unikatnu osobu

no ale aj logika …

Certifikát ISO 27001 je určený pre ochranu informácii a rizík, ktoré môžu tieto informácie prinášať. Táto certifikácia je určená firmám, ktoré spravujú informačné a databázové systémy, softvérové a vývojárske spoločnosti, prípadne štátne inštitúcie, ktoré pracujú s citlivými dátami a informáciami.

Oni ale chcu cloveka ktory tie certifikaty firmam udeluje… proste Lektora. … to uz naco ?

A este mi povedzte kto vyhlasi 2-milionovy tender s 5 tyzdnovou lehotou na ponuku s tymito poziadavkami a pozaidavkou funkcneho prototypu ! A to na konci augusta s planovanymi dovolenkami a statnymi sviatkoami.
Co sa zmenilo oproti 2011 ?
Bojim sa ze strasne , strasne malo …

2 Likes

Toť súťaž návrhov v praxi. Neviem čo na to ITAS. Takto sa to má robiť?

niekto v tempest tipujem

:scream: neber meno … nadarmo …
ja tipujem inu firmu :slight_smile: ale nepotrebujem riesit nejaku zalobu, tak nemenujem.

Nemyslim si, ze ten prototyp, ktory tam je spominany je diskvalifikacny. V tom rozsahu sa to podla mna stihnut da.