Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava


#1

Obstarávateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: „Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava“
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 451 500 EUR bez DPH.
CPV zákazky: 38221000-0 - Geografické informačné systémy (GIS alebo ekvivalent)

Zdroj:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/417186?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=674