Na zápis do obchodného registra sa čaká mesiace. Narástla agenda, chýbajú