Poskytovanie služieb technickej podpory prevádzky a rozvoja Portálu finančnej správy

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/496985?

II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
20 079 507,00 EUR bez DPH

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť technickú podporu a rozvoj PFS v nasledovnom rozsahu:
a) poskytovanie služieb servisného hotline,
b) podpora pri realizácii prevádzkových zásahov (podpora prevádzky systému),
c) realizácia pravidelných preventívnych zásahov (profylaktika a monitoring),
d) realizácia servisných zásahov (riešenie incidentov) v prípade nefunkčnosti systému alebo jeho komponentov,
e) realizácia servisných zásahov podľa požiadaviek (riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie),
f) ostatné služby (rozvoj systému).

Vysvetlite jasne a úplne, prečo je zadanie zákazky bez predbežného uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade so zákonom, a uveďte príslušné fakty, a ak je to vhodné, závery právnych predpisov v súlade so smernicou: Z technických dôvodov (obmedzený počet znakov) je celé odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania zverejnené v profile verejného obstarávateľa / zákazky (Poskytovanie služieb technickej podpory prevádzky a rozvoja Portálu finančnej správy).

Opis opcií: 2 roky zmluva +2 roky opcia

@Joz tu je projekt s dostatocnym poctom nul, ktory by stal za tvoju pozornost :smiley:

1 Like

uz som to rano postol tu: Boj proti vendor lock-in - #3 by Joz :slight_smile:

tak len pre info doplnim aj sem:

Vybrany dodavatel:
DITEC, a.s.

S pôsob obstarania:
Rokovacie konanie bez predbežného zverejnenia
Oddôvodnenie:
Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov:
chýbajúca hospodárska súťaž z technických dôvodov

1 Like

Nuz tak takto setri MFSR na projektoch IT a bojuje proti vendor-locku, zrejme sa im smykla ruka a jednu nulu pripisali …

Prebehol som dokument: Odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania

Celkom zaujimave citanie staci v dokumente vymenit “APV PFS” za “UPVS” - a sup ho uzavriet zmluvu

Zakladne body preco teda nebolo mozne trasparentnejsie obstaravat sluzby zhrnute do mojho parafrazovania dokumentu:

 • exituju len dve alternativy priameho obstaranie prevadzky celeho PFS:

  • implmentácia celého systému nanovo so všetkými komponentami - samozrejme alternatíva je ekonomicky nevýhodná s čím sa nedá nesúhlasi
  • krabicové riešenie - samozrejme oddôvodnenie také neexituje
 • nemožno preto konštatovať, že by si verejný obstarávate!’ sám situáciu vopred pripravil tak, aby mohol zadať zákazku v priamom rokovacom konaní, ale uvedený postup verejného obstarávania vyplýva z objektívnych, na vôli verejného obstarávateľa, nezávislých okolností a bol vyvolaný najmä špecifickosťou verejnej zákazky"

 • na konci dokumentu je velmi nesmelo uvedene suvetie z ktoreho vyplyva, že vlastne niesu vlastnik zdrojoveho kodu a licencie na upravu systemu

 • UHP im to všetko schválilo s jedoduchým oddôvodnením (žiadali 30,2m schválili sme im 20,07m)

Osobne nevidim dovody aby sa napr niektore komponenty nedali vytrhnut bez vačších problémov (samozrejme ak to nieje implementované na hulváta - ale v takom pripade si to pyta vymenit celeho dodavatela takehoto riešenia) napr:

 • IAM
 • LOG - logovací modul
 • REG - registre a číselníky
 • WCM - správa obsahu webu - tu sa to priamo ponúka keďže je tam ARNIA produkt tretej strany mimo DITEC a.s.
 • OIZ - Osobná internetová zóna (vrátene eForm) - minimálne ten eForm by sa dal vymeniť

Horsie ako priame zadanie je suma, ktora je nehorazna (smaozrejme to spolu suvisi).