Kancelaria ustavneho sudu_VO_Sluzby technickej podpory IS

Ustavny sud vyhlasil VO na SLA

Konkretne info: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8872/summary