Pracovné skupiny


Open Source <strong>Pracovná skupina Open Source.</strong>
Frontend vývojári <strong>Pracovná skupina frontendových vývojárov.</strong>
Architektúra <strong>Pracovná skupina Architektrúra.</strong>
Hardvér a infraštruktúra <strong>Pracovná skupina Hardvér a infraštruktúra.</strong>
Kreatíva <strong>Pracovná skupina Kreatíva.</strong>
Interoperabilita IS VS <strong>Pracovná skupina Interoperabilita IS VS.</strong>
Riadenie IT služieb <strong>Pracovná skupina Riadenie IT služieb category.</strong>
Bezpečnosť <strong>Pracovná skupina Bezpečnosť.</strong>
Legislatíva a právo <strong>Pracovná skupina Legislatíva a právo.</strong>
Governance Navrhy opatreni pre oblast riadenia informatizacie, jej vyhodnocovania a usmernovania.
Backend vývojári <strong>Pracovná skupina backendových vývojárov.</strong>
User Experience <strong>Pracovná skupina User Experience.</strong>
Verejné obstarávanie Pracovná skupina k verejnému obstarávaniu.
Open dáta a API <strong>Pracovná skupina Open dáta a API.</strong>
Otvorené vzdelávanie <strong>Pracovná skupina Otvorené vzdelávanie.</strong>

Ako pracujú pracovné skupiny? [Pracovné skupiny] (1)
OGP - OpenSource [Open Source] (10)
Novela Zákona o verejnom obstarávaní v MPK [Verejné obstarávanie] (8)
LOD Slovakia (Linked Open Data Cloud) [Open dáta a API] (14)
Učiace sa Slovensko - pripravovaná reforma školstva [Otvorené vzdelávanie] (5)
K9.5 - Pripomienkovanie Strategická priorita Multikanálový prístup [Pracovné skupiny] (6)
ÚVO ide meniť zákon o verejnom obstarávaní - pridajte sa [Verejné obstarávanie] (5)
Python na strednych skolach [Otvorené vzdelávanie] (2)
Příklady styleguide v gov [User Experience] (12)
EUDP hodnotenie SR za 2016 [Open dáta a API] (3)
Open Government Week: otvorené vzdelávanie a otvorená veda 19. októbra [Otvorené vzdelávanie] (1)
World Usability Day [User Experience] (1)
Tema c.1: Pripomienky k navrhu NKIVS v MPK ( 2 ) [Governance] (36)
Štandard prístupnosti webových stránok - podporuje prístupnosť? [User Experience] (3)
Jak prosadit uživatelské testování v gov [User Experience] (3)
Tema c. 2: Vyhodnotenie sucasneho stavu informatizacie [Governance] (6)
Pozastavené: Návrh na zaradenie štandardu OData v4 medzi štandardy IS VS [Interoperabilita IS VS] (15)
Hľadá sa niekto s právnikov kto vie pripraviť podnety na ÚVO [Legislatíva a právo] (1)
Odporúčania k nastaveniu UX procesov [User Experience] (4)
Best Practices pre štátny F/E ( 2 ) [Frontend vývojári] (22)
Tema c.3: Strategicka priorita zivotne situacie [Governance] (5)
Pripomienky: Strategická priorita Bezpečnosť [Bezpečnosť] (6)
Pripomienkovanie: Strategická priorita Open Data [Open dáta a API] (6)
Slack F/E channel [Frontend vývojári] (1)
Aký CSS framework na štátny UI kit? [Frontend vývojári] (20)
Pripomienkovanie Strategická priorita integrácie a orchestrácie [Interoperabilita IS VS] (11)
Ppripomienkovanie: Strategická priorita “multikanálový prístup“ [Architektúra] (8)
Pripomienkovanie CSRU [Interoperabilita IS VS] (3)
Ako sa bude vyberat ten Issue Tracker? [Pracovné skupiny] (2)