Pracovné skupiny


Ako pracujú pracovné skupiny? [Pracovné skupiny] (1)
ÚPVII Pracovné skupiny K9 ( 2 ) [Pracovné skupiny] (35)
ÚPVII Pracovná skupina K9.7 Vládny cloud ( 2 3 ) [Pracovné skupiny] (58)
ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance - Nákup IKT (podskupina) ( 2 3 ) [Pracovné skupiny] (40)
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) [Pracovné skupiny] (232)
ÚPVII Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Pracovné skupiny] (196)
ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance ( 2 3 ) [Pracovné skupiny] (40)
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby - Dizajn manuál ( 2 3 4 ) [Pracovné skupiny] (60)
ÚPVII Pracovná skupina K9.3 Strategická architektúra ( 2 3 4 5 6 ) [Pracovné skupiny] (103)
ÚPVII Pracovná skupina K9.6 Digitalizácia agiend VS [Pracovné skupiny] (13)
Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy ( 2 ) [Pracovné skupiny] (29)
ÚPVII Pracovná skupina K9.1 Delivery ( 2 ) [Pracovné skupiny] (22)
ÚPVII Pracovná skupina K9.8 Kybernetická bezpečnosť [Pracovné skupiny] (17)
Záväznosť vypracovaných dokumentov [Pracovné skupiny] (5)
Čo ďalej po NKIVS ( 2 ) [Pracovné skupiny] (27)
Materiály k národnej koncepcii informatizácie verejnej správy ( 2 3 4 5 6 7 8 ) [Pracovné skupiny] (147)
Ako sa bude vyberat ten Issue Tracker? [Pracovné skupiny] (2)
Problémy NKIVS 2008 ( 2 ) [Pracovné skupiny] (29)