Pracovné skupiny


Topic Replies Activity
ÚPVII Pracovné skupiny K9

Pracovné skupiny na ÚPVII. Postupne budeme pridávať zástupcov, nie všetky skupiny už na ÚPVII bežia. Názov Cieľ Zameranie Členovia za Slovensko.Digital K9.1 Delivery spojená s K9.2 Governance Naplánovať postupn…

36 April 8, 2019
Ako pracujú pracovné skupiny? 1 February 1, 2016
ÚPVII Pracovná skupina Verejné obstarávanie IKT 48 May 24, 2019
ÚPVII Pracovná skupina K9.7 Vládny cloud 150 May 22, 2019
ÚPVII Pracovná podskupina - API GW/API Manažment 4 May 22, 2019
ÚPVII Pracovná skupina K9.3 Strategická architektúra 108 May 9, 2019
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby - Dizajn manuál 66 May 9, 2019
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby 260 May 9, 2019
Monitorovací výbor OPII 8 May 7, 2019
ÚPVII Pracovná skupina K9.1 Delivery 23 April 8, 2019
ÚPVII Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta 220 January 4, 2019
ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance 43 October 10, 2018
ÚPVII Pracovná skupina K9.8 Kybernetická bezpečnosť 24 August 22, 2018
ÚPVII Pracovná skupina K9.6 Digitalizácia agiend VS 13 January 12, 2018
Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy 29 November 3, 2017
Záväznosť vypracovaných dokumentov 5 January 27, 2017
Čo ďalej po NKIVS 27 November 8, 2016
Materiály k národnej koncepcii informatizácie verejnej správy 147 November 7, 2016
Ako sa bude vyberat ten Issue Tracker? 2 February 11, 2016
Problémy NKIVS 2008 29 November 25, 2015