Pracovné skupiny


Ako pracujú pracovné skupiny? [Pracovné skupiny] (1)
ÚPVII Pracovné skupiny K9 ( 2 ) [Pracovné skupiny] (35)

Pracovné skupiny na ÚPVII. Postupne budeme pridávať zástupcov, nie všetky skupiny už na ÚPVII bežia. Názov Cieľ Zameranie Členovia za Slovensko.Digital K9.1 Delivery Naplánovať postupnosť aktivít, vďaka ktorým sa…

ÚPVII Pracovná skupina K9.7 Vládny cloud ( 2 3 4 5 6 7 8 ) [Pracovné skupiny] (149)
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ) [Pracovné skupiny] (254)
ÚPVII Pracovná skupina K9.3 Strategická architektúra ( 2 3 4 5 6 ) [Pracovné skupiny] (105)
ÚPVII Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) [Pracovné skupiny] (220)
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby - Dizajn manuál ( 2 3 4 ) [Pracovné skupiny] (65)
ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance ( 2 3 ) [Pracovné skupiny] (43)
ÚPVII Pracovná skupina K9.8 Kybernetická bezpečnosť ( 2 ) [Pracovné skupiny] (24)
ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance - Nákup IKT (podskupina) ( 2 3 ) [Pracovné skupiny] (45)
ÚPVII Pracovná skupina K9.6 Digitalizácia agiend VS [Pracovné skupiny] (13)
Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy ( 2 ) [Pracovné skupiny] (29)
ÚPVII Pracovná skupina K9.1 Delivery ( 2 ) [Pracovné skupiny] (22)
Záväznosť vypracovaných dokumentov [Pracovné skupiny] (5)
Čo ďalej po NKIVS ( 2 ) [Pracovné skupiny] (27)
Materiály k národnej koncepcii informatizácie verejnej správy ( 2 3 4 5 6 7 8 ) [Pracovné skupiny] (147)
Ako sa bude vyberat ten Issue Tracker? [Pracovné skupiny] (2)
Problémy NKIVS 2008 ( 2 ) [Pracovné skupiny] (29)