Pracovné skupiny


Topic Replies Activity
ÚPVII Pracovné skupiny K9

Pracovné skupiny na ÚPVII. Postupne budeme pridávať zástupcov, nie všetky skupiny už na ÚPVII bežia. Názov Cieľ Zameranie Členovia za Slovensko.Digital K9.1 Delivery spojená s K9.2 Governance Naplánovať postupn…

36 April 8, 2019
Ako pracujú pracovné skupiny? 1 February 1, 2016
ÚPVII Pracovná skupina K9.7 Vládny cloud 184 February 24, 2020
ÚPVII Pracovná podskupina - API GW/API Manažment 21 February 11, 2020
Čo ďalej po NKIVS 29 February 6, 2020
ÚPVII Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta 233 January 31, 2020
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby - Dizajn manuál 84 January 28, 2020
PS 5 - Štandardy projektového riadenia a pracovných pozícií pre výkon správy IT 23 January 26, 2020
ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance 45 January 24, 2020
ÚPVII Pracovná skupina Verejné obstarávanie IKT 56 November 19, 2019
ÚPVII Pracovná skupina K9.3 Strategická architektúra 110 November 4, 2019
ÚPVII Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu Slovenska 2 October 28, 2019
ÚPVII Pracovná skupina K9.8 Kybernetická bezpečnosť 25 June 20, 2019
Monitorovací výbor OPII 10 June 11, 2019
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby 260 May 9, 2019
ÚPVII Pracovná skupina K9.1 Delivery 23 April 8, 2019
ÚPVII Pracovná skupina K9.6 Digitalizácia agiend VS 13 January 12, 2018
Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy 29 November 3, 2017
Záväznosť vypracovaných dokumentov 5 January 27, 2017
Materiály k národnej koncepcii informatizácie verejnej správy 147 November 7, 2016
Ako sa bude vyberat ten Issue Tracker? 2 February 11, 2016
Problémy NKIVS 2008 29 November 25, 2015