Ako pracujú pracovné skupiny?

Aktuálne informácie o činnosti formálnych pracovných skupín, dokumenty na pripomienkovanie a diskusia k nim.


Ľudí s expertízou nie je nikdy dosť, a ak máš aj Ty chuť akokoľvek pomôcť Slovensko.Digital, či komunite, daj nám vedieť kto si a čomu sa venuješ. Prihlás sa do týchto tematických skupín na platforme:

Ak sa bude niečo zaujímavé v danej téme diať, dáme Ti vedieť.


Ako Slovensko.Digital sme súčasťou viacerých pracovných skupín, ktoré nastavujú verejné politiky (zákony, stratégie, koncepcie, akčné plány, metodiky a pod.) v oblasti štátneho IT. Dohliadame na dobré riešenia, transparentnosť, otvorenosť a participatívnosť procesov, a to aj so zapojením komunity.

Aktuálne pôsobíme v týchto pracovných skupinách, ktoré sú v gescii Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII):

K9.1Delivery
K9.2 Governance
K9.3 Strategická architektúra
K9.4 Lepšie dáta
K9.5 Lepšie služby
K9.6 Digitalizácia agiend VS
K9.7 Vládny cloud
K9.8 Kybernetická bezpečnosť

Viac si o činnosti pracovných skupín prečítate TU.

Do činnosti pracovných skupín sa môžeš zapojiť viacerými možnosťami:

  • Pridaj sa do pracovných skupín: Ak máš expertízu na dané témy a máš záujem byť členom pracovnej skupiny, daj nám vedieť.

  • Pripomienkuj, diskutuj cez platformu: Každá pracovná skupina má svoje vlastné vlákno na platforme, kde je možné sa zapojiť do diskusie, či sledovať progres.

V Slovensko.Digital sa snažíme pravidelne a transparentne informovať komunitu, čo sa v skupinách deje, preto na platforme v kategórii “Pracovné skupiny” okrem iného nájdeš:

  • čo sa v pracovnej skupine rieši (tematický scope);
  • aké výstupy pracovných skupín sú naplánované;
  • zápisy resp. stručné zhrnutie zo stretnutia pracovných skupín;
  • výzvy na pripomienkovanie čiastočných alebo finálnych výstupov pracovných skupín;
  • celkový update k činnosti pracovných skupín a pod.

O výstupoch pracovných skupín dostupných na pripomienkovanie budeme informovať aj v kategórii Pripomienkovanie, kde vždy uvedieme presný termín do ktorého je možné zasielať pripomienky.

1 Like