Ako pracujú pracovné skupiny?


#1

Aktuálne informácie o činnosti formálnych pracovných skupín, dokumenty na pripomienkovanie a diskusia k nim.


Ľudí s expertízou nie je nikdy dosť, a ak máš aj Ty chuť akokoľvek pomôcť Slovensko.Digital, či komunite, daj nám vedieť kto si a čomu sa venuješ. Prihlás sa do týchto tematických skupín na platforme:

Ak sa bude niečo zaujímavé v danej téme diať, dáme Ti vedieť.


Ako Slovensko.Digital sme súčasťou viacerých pracovných skupín, ktoré nastavujú verejné politiky (zákony, stratégie, koncepcie, akčné plány, metodiky a pod.) v oblasti štátneho IT. Dohliadame na dobré riešenia, transparentnosť, otvorenosť a participatívnosť procesov, a to aj so zapojením komunity.

Aktuálne pôsobíme v týchto pracovných skupinách, ktoré sú v gescii Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII):

K9.1Delivery
K9.2 Governance
K9.3 Strategická architektúra
K9.4 Lepšie dáta
K9.5 Lepšie služby
K9.6 Digitalizácia agiend VS
K9.7 Vládny cloud
K9.8 Kybernetická bezpečnosť

Viac si o činnosti pracovných skupín prečítate TU.

Do činnosti pracovných skupín sa môžeš zapojiť viacerými možnosťami:

  • Pridaj sa do pracovných skupín: Ak máš expertízu na dané témy a máš záujem byť členom pracovnej skupiny, daj nám vedieť.

  • Pripomienkuj, diskutuj cez platformu: Každá pracovná skupina má svoje vlastné vlákno na platforme, kde je možné sa zapojiť do diskusie, či sledovať progres.

V Slovensko.Digital sa snažíme pravidelne a transparentne informovať komunitu, čo sa v skupinách deje, preto na platforme v kategórii “Pracovné skupiny” okrem iného nájdeš:

  • čo sa v pracovnej skupine rieši (tematický scope);
  • aké výstupy pracovných skupín sú naplánované;
  • zápisy resp. stručné zhrnutie zo stretnutia pracovných skupín;
  • výzvy na pripomienkovanie čiastočných alebo finálnych výstupov pracovných skupín;
  • celkový update k činnosti pracovných skupín a pod.

O výstupoch pracovných skupín dostupných na pripomienkovanie budeme informovať aj v kategórii Pripomienkovanie, kde vždy uvedieme presný termín do ktorého je možné zasielať pripomienky.


Ako sa bude vyberat ten Issue Tracker?
Ľudia, ktorí chcú pomôcť komunite
Ako môžem JA pomôcť Slovensko.Digital?
Ľudia, ktorí chcú pomôcť komunite