PS 5 - Štandardy projektového riadenia a pracovných pozícií pre výkon správy IT

Tento topic je určený pre tých, ktorí sa zaujímajú o materiály definujúce štandardy projektového riadenia a pracovných pozícií pre výkon správy IT vo verejnej správe v SR. Aktuálne v PS prebieha pripomienkové konanie k návrhu Vyhlášky o riadení projektov, ktorej vydanie definoval zákon o ITVS - mala by byť vydaná do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti zákona a podľa UPPVII by ju chceli vydať na jeseň 2019.

Návrh Vyhlášky o riadení projektov si môžete pozrieť tu:
UPPVII_navrh vyhlasky o riadení projektov_v1.docx (69.7 KB)

1 Like

@VladoR, čiže teraz je možné písať pripomienky? Do kedy?

neviem … preletel som to a neviem co si o tom mysliet. O tejto teme su cele buchle a robia sa tazke skusky . Tu sa to voslo na 9 stran, kde vo vacsine je len vymenovanie povinnych vystupov …
Ziadne pravidla kedy a ako tailorovat tieto sady , kedy pouzit ake postupy … Cize pre mna … ani nie je velmi co hodnotit.
Vhodne a pouzitelne ako maximalna mnozina predpisanych vystupov v jednotlivych projektovych fazach… Ale u agile su vsetky fazy vramci jedneho sprintu … :smiley:
Tak to neviem ako budu aplikovat…

Z mojho pohladu to je vycuc Prince2, avsak ak sa bude tymto projekt riadit, tak nie je Prince2 projektom, pretoze nesplna vsetky principy (minimalne tu nie je manage by exception - ziadne tolerancie, velmi slaby tailoring).
Ja by som zvazil priamy odkaz na Prince2 s tym, ze sa projekt moze auditovat podla checklistu ci splna vsetky nalezitosti.
Dalej ma zaujalo, ze sa v § 1 pise, ze sa stanovuje max. cena na velky projekt, ale nenasiel som to.

A dalsia pripomienka je, ze studia usktutocnitelnosti prelina 2 fazy, ktore by mali byt samostatne odsuhlasene (co nie je mozne ak su v jednom dokumente).

Pripomienky prosím do 2.9.2019. Dňa 4.9.2019 bude stretnutie PS5 k tejto téme.

UPPVII to zdôvodňuje ako definovanie rámca, ktorý má určovať vzťahy medzi ním a jednotlivými OVM pri riadení informatizácie, teda to čo majú plniť OVM vo vzťahu k UPPVII pri IT projektoch a ich rozvoji.

Ak tento dokument má slúžiť ako podklad auditorovi UPPVII pre posudenie, či projekt produkuje požadované manažérske výstupy, tak pre toto môže byť užitočný. Vyhláška však o procese auditovania nič nehovorí, takže to môže byť v praxi problém. Ak je projekt financovaný z EU fondov, tam to vidím celkom optimisticky lebo sa uzatvára Zmluva o partnerstve medzi OVM a UPPVII, ktorá hádam zabezpečí potrebné audity počas projektu a tým dodržanie vyhlášky.

Tak som si to prečítal, poplakal si, a tu sú základné pripomienky:

 • Do celej vyhlášky žiadame podstatným spôsobom zapracovať možnosť agilného vývoja. Betónovanie vodopádového modelu, ako táto vyhláška predstavuje, je v súčasnosti úplne jasné že je skrátka hovadina.

 • §3.1.d “určenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov programov, podprogramov a prvkov z číselníka merateľných ukazovateľov programov, podprogramov a prvkov” - čo sú tie číselníky? kde sa to dá nájsť? Podľa §3.2.b to má byť na webe ÚPVII, kde to je?

 • §3.1.e Uvedené “rozsahy a termíny” majú byť už v tejto vyhláške

 • §4.5.b Hlavný používateľ - ok, dobre. (Toto je pochvala, nech to nevyzerá že všetko iba kritizujeme.)

 • §4 Sem treba doplniť mechanizmus koordinácie čiastkových plnení a delenie fáz+etáp podľa čiastkových plnení. Toto je minimum.

 • §4.8 Návrh aby jedno čiastkové plnenie bolo 2,5M / 730 dní je šialene veľa. Zjavne ÚPVII je neschopné toto nastaviť tak, aby sa projekty reálne delili. Plus toto celé betónuje predražené zmluvy. Žiadame max. 1M / 200 dní !

 • Celkovo žiadame vo vyhláške podstatne dopracovať koncept čiastkových plnení. Minimálne v rozsahu, aby bolo možné efektívne naplniť požiadavky §15.4.d.1 a 2 zákona 95/2019.

 • Žiadame vo vyhláške riešiť aj “projekt ktorý nepozostáva len z dodania jedného funkčného celku” ako veľký projekt, tak ako je uvažované v zákone 95/2019.

 • §5.2 Do štúdie uskutočniteľnosti žiadame doplniť identifikáciu alternatív. To je akosi základná vec pre štúdiu.

 • Žiadame do projektu doplniť špecifické merateľné ukazovatele pre tento projekt, ich definovanie už v Štúdii uskutočniteľnosti a sledovanie ich napĺňania počas celého projektu.

 • Žiadame do vyhlášky povinne zakotviť overenie napĺňania cieľov / merateľných ukazovateľov projektu. A to už pre jednotlivé čiastkové plnenia (z definície čiastkového plnenia majú byť samostatne použiteľné), a súčasne aj pri ukončovaní projektu.

 • Žiadame do vyhlášky zakotviť povinnosť riadiť sa Dizajn manuálom a určiť vyhodnocovanie súladu s ním. (Pozor, to nie je iba “akú farbu majú butoníky”, DM hovorí aj o procesoch.)

 • Žiadame do vyhlášky zakotviť QA mechanizmus, pomocou ktorého ÚPVII bude mať trvalý a úplný prehľad o skutočnom stave projektu a všetkých súvisiacich veciach, a súčasne kľúčové dokumenty/produkty budú podliehať schvaľovaniu zo strany ÚPVII - najmä štúdia uskutočniteľnosti, PID, Register kvality, Plán etapy, Akceptačný protokol, Status report, Rámcový návrh riešenia, Detailná funkčná špecifikácia. ÚPVII v rámci QA činností vykonáva aj dohľad nad dodržiavaním smerovania projektu k naplneniu jeho cieľov, dodržiavania princípov informatizácie a architektonických princípov eGov. To čo je teraz uvedené v Prílohe č.2 ako “posúdenie ekonomickej výhodnosti a súladu s programovým riadením” je zúfalo nedostatočné.

 • Žiadame do vyhlášky ako podmienku pre akceptáciu produktov etáp R1 a R2 odovzdanie všetkých podkladových materiálov a zdrojových kódov objednávateľovi, vrátane všetkých práv k nim, viď. §15.2.d.1 a 2 z. 95/2019. Súčasne bez splnenia tejto požiadavky nemôže prebehnúť etapa R5.

 • Žiadame do vyhlášky zakotviť, že nasledovné dokumenty vypracované v projekte, budú po schválení zverejnené. Ak sa dokument mení, zverejňovať priebežne, vždy aktuálnu verziu.

  • P-01 Projektový zámer
  • P-02, I-01 až 03 - Štúdia uskutočniteľnosti
  • I-04 až 09 - Projektový iniciálny dokument (PID)
  • I-10 Zoznam rizík projektu (Register),
  • I-12 Zoznam ponaučení
  • I-13 Zoznam kvality (Register)
  • M-01 Zadania prác
  • M-02 Záznam kvality
  • M-03 Akceptačný protokol pre každý odovzdaný produkt
  • M-05 Finančná správa
  • M-06 Správa o stave projektu (Status report),
  • M-07 Správa o ukončení etapy,
  • M-08 Plán etapy
  • R1-1 Rámcový návrh riešenia (RNR)
  • R1-2 Detailná funkčná špecifikácia (DFŠ)
  • R1-3 Plán testov / TC (DFŠ)
  • dokumenty vytvárané v rámci etáp R2, R3, R4, R5
  • D-01 Správa o dokončení projektu,
  • D-02 Plán kontroly po odovzdaní projektu,
  • D-03 Správa o získaných poznatkoch,
  • D-04 Odporúčanie nadväzných krokov,
  • D-05 Nezávislý audit projektu
  • Zápisy z Riadiaceho výboru
 • Žiadame do vyhlášky zakotviť, že pre nasledovné dokumenty sa vykoná verejné pripomienkovanie. Zaslané pripomienky realizátor projektu vyhodnotí, vrátane informácie o spôsobe vysporiadania pripomienky. Vyhodnotenie pripomienok je zverejnené. Vyhodnotenie pripomienkovania je súčasťou podkladov na základe ktorých prebieha schvaľovanie dokumentu a zasiela sa aj v rámci QA procesu na ÚPVII.

  • P-02 Štúdia uskutočniteľnosti
  • R1-1 Rámcový návrh riešenia
  • D-01 Správa o dokončení čiastkového plnenia / projektu

@VladoR veľa z týchto vecí je zásadných. Keď to nebude riešené, radi spravíme hromadnú pripomienku v MPK. Mám neodolateľný pocit, že opäť sa veci o ktorých sa roky hovorí že je na nich zhoda (napr. agilný vývoj, stanovenie/sledovanie cieľov, delenie projektu/čiastkové plnenia …) v tichosti vytrácajú.

to je ale prirodzene ked to trva roky … menia sa ludia, a vedomosti odchadzaju s nimi … prichadzaju noví ľudia so svojimi zvykmi … Preto to nesmie trvat roky. Inak robil som na par ponukach pre cesku verejnu spravu a tam mam tu skusenost, ze analyza a navrh je samostatny proces a tender. A vysledna analýza (nieco ako HLD) je sucastou Verejneho obstarka na implementaciu …a Detailna specifikacia casto byva tiez ako vstupny dokument co riesitel rovno dostane, Tak sa nestane ze vitaz si analyzu napise podla seba a nejako doklepe zodpovedných aby to podpisali …
Neviem ci to je v cechach vsade tak, ale na 2 projektoch kde som sa mihol to tak bolo.

1 Like

Aktuálna informácia z pracovnej skupiny je, že hodnota veľkých projektov by mala vo vyhláške klesnúť na 1 mil. EUR (rozhodnutie vedenia UPPVII)

Pripájam aktuálnu verziu návrhu Vyhlášky o riadení projektov, ktorá bola predmetom dnešného stretnutia pracovnej skupiny (zmeny sú vyznačené farebne). Zároveň pripájam aj obrázok, ktorý ilustruje rozhodovacie procesy a dokumenty v jednotlivých fázach prípravy a realizácie projektov.
UPPVII_návrh vyhlášky k projektovému riadeniu_03.09.2019.docx (77.4 KB)
OBRAZOK c_1 - Fazy projektoveho riadenia_20190904.pdf (34.0 KB)

vidim ze sa v nej zohladnuje aj realna potreba integralneho riesenia cyber/info sec vo fazach projektu, konecne!