Topic Replies Activity
Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie 1 May 22, 2019
Zmena pobytu + SPZ 15 May 21, 2019
Obchodný register by mohol bežať v AI/ML cloude za cca 4500 eur mesačne 96 May 21, 2019
Cesko.digital? 41 May 21, 2019
Ako sa dá vyrobiť vlastný podpisový certifikát pre elektronický podpis? 6 May 20, 2019
Skusenost: Prepis auta elektronicky 28 March 29, 2019
Red Flags: Zvýšenie dostupnosti eZdravia 4 May 20, 2019
Komerčné cloudy a štátne projekty 6 May 17, 2019
Prihlásenie do eHealth zo zahraničia 8 May 16, 2019
Chyba vo formulári "Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient" 1 May 16, 2019
Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti “Konsolidovaná analytická vrstva” 5 May 16, 2019
Obstarávanie a Open source 41 May 16, 2019
Nariadenie GDPR a otvorené dáta - Stretnutie s ÚOOÚ - problémové okruhy 160 May 15, 2019
Nariadenie EÚ o posilnení zabezpečenia id. dokladov aka. "všetci budeme začipovaní" 14 May 14, 2019
UPVII - Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Konsolidovaná analytická vrstva – využitie veľkých dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy" 9 May 14, 2019
Nemožnosť podpísať podanie certifikátom z eID 79 May 13, 2019
PAY by square QR generator pre MS Office 4 May 13, 2019
Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy 73 May 10, 2019
NYT: The privacy project 1 May 9, 2019
ÚPVII Pracovná skupina K9.3 Strategická architektúra 108 May 9, 2019
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby 260 May 9, 2019
Vybudovanie platformy pre zber a distribúciu dát z meracích staníc 1 May 9, 2019
Poskytovanie servisných služieb pre IS APONET 2 May 9, 2019
Skutocne sa vyvija nova mobilna identita? HP + PLAUT? 16 May 9, 2019
Elektronické voľby sú zlý nápad 130 May 7, 2019
Mpk o Povinnosť prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám 25 May 7, 2019
Seminár na tému Prípravné trhové konzultácie 3 May 7, 2019
Prípravné trhové konzultácie (návrh verejnej politiky) 4 May 7, 2019
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov 4 May 7, 2019
eID na chromeOS 3 May 6, 2019