Katastralny portal SR zbgis.skgeodesy.sk

Zdravim odkedy je v prevadzke portal zbgis.skgeodesy.sk a zverejnene data parcel pozemkov ?

Takze je to zverejnene od roku 2008 ?

len pre info, co prislo do SD:

Dobrý deň prajem vážené inštitúcie ,

Opakované upozornenie na nahradenie služieb starého portálu KAPOR novými portálmi ESKN a ZBGIS.

Dovoľujeme si Vás informovať, že garancia prevádzky a aktualizácie dát staršieho katastrálneho portálu KaPor - Informácie o portáli známeho ako KaPor bude ukončená 30.4.2022.

Nový portál ESKN Kataster Portal poskytuje služby pre vyhľadávanie informácií o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a právach k nehnuteľnostiam, umožňuje elektronickým spôsobom vykonať katastrálne podania (návrh na vklad, záznam, opravu chyby a podobne), elektronicky vyžiadať informácie z katastra nehnuteľností (výpis z LV, kópia z katastrálnej mapy a podobne) na právne účely a aj rôzne ďalšie služby.

Po 30.4.2022 nebude možné Oznámenie o návrhu na vklad na portáli KaPor vytvoriť. Táto služba je už od 1.4.2022 dostupná na Portáli ESKN (služba č. 59).

Dôležité linky na Portál ESKN:

Portál ESKN: Kataster Portal

Vyhľadávanie údajov z katastra nehnuteľností: Kataster Portal

Vyhľadávanie s rozšíreným prístupom (Lustrácie): | Portál ESKN

Oznámenie o návrhu na vklad: Kataster Portal

Zoznam všetkých služieb Portálu ESKN: Kataster Portal

Pre prácu s mapou použite Mapový klient ZBGIS : Základná mapa | ZBGIS, prípadne priamo tému katastra nehnuteľností: Kataster nehnuteľností | ZBGIS. Tu je sprístupnená aj služba kópia katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu, ktorú je možné vytlačiť.

Žiadame Vás, informovať o nahradení starého portálu KAPOR aj Vašich zamestnancov či členov či regionálne organizácie.

Upozornenie na nahradenie služieb starého portálu KAPOR novými portálmi ESKN a ZBGIS na webe ÚGKK SR: http://www.skgeodesy.sk/files/sk/slovensky/ugkk/kaporoznam.pdf