Zmluva o dielo pre rozvoj Rozpočtového informačného systému (RIS)

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/371129

Predmetom zákazky je zabezpečenie ďalšieho funkčného rozvoja aplikačného programového vybavenia Rozpočtového
informačného systému (ďalej len RIS), ktorý predstavuje kľúčový informačný systém riadenia verejných financií.

6 440 000,00 EUR bez DPH

1 Like

Krátky pohľad do minulosti “rozvoja”:

http://www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=92364

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=357137&l=sk
Dátum účinnosti: 31.12.2011
Dátum platnosti do: 31.12.2012
Zmluvne dohodnutá čiastka: 3 450 000,00 €

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=701081&l=sk
Dátum účinnosti: 10.11.2012
Dátum platnosti do: 31.12.2013
Zmluvne dohodnutá čiastka: 5 267 200,00 €

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1073797&l=sk
Dátum účinnosti: 27.09.2013
Dátum platnosti do: 31.12.2015
Zmluvne dohodnutá čiastka: 11 077 560,00 €

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2066183&l=sk
Dátum účinnosti: 30.09.2015
Dátum platnosti do: 31.12.2017
Zmluvne dohodnutá čiastka: 13 320 000,00 €

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3199780&l=sk
Dátum účinnosti: 16.11.2017
Dátum platnosti do: 31.12.2018
Zmluvne dohodnutá čiastka: 7 728 000,00 €

2 Likes