Spolupráce so štátom a samosprávami


Operačný program ĽZ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 3.11. 2017 zverejnila výzvu na podporu výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím. Verejné alfa testovanie Verejné alfa testovanie štátnych projektov. Verejné žiadosti o (Open) Data a API Táto kategória by mala slúžiť na verejné žiadosti o (Open) Data a API.
Topic Replies Activity
O kategórii Spolupráca 2 November 23, 2015
Editor prekladových tabuliek pre knižnicu liblouis 1 October 14, 2019
Komisia pre štandardy ISVS - PS3 19 October 14, 2019
Projekt - Vývoj asistenčných snímačov pre slabozrakých a nevidiacich 1 October 14, 2019
TSZ - Tvorba softvéru a zariadenia 5 October 10, 2019
Komisia pre štandardy ISVS 39 October 10, 2019
ÚVO - PTK k pripravovanému OPII IT projektu IS Verejného obstarávania (IS SVO) 1 October 10, 2019
Metodika zaručenej konverzie 139 October 6, 2019
Komisia pre štandardy ISVS - PS1 102 September 19, 2019
Prieskum spätnej väzby k Prípravným trhovým konzultáciám 1 August 6, 2019
Komisia pre štandardy ISVS - PS4 15 August 5, 2019
Otvorené dáta o MHD: Mesto Banská Bystrica a VÚC Banská Bystrica 31 August 3, 2019
Ake data otvorit na zelezniciach? 103 July 21, 2019
Vývoj špeciálnych hrotov na protišmykovú návlečku na obuv 5 July 15, 2019
OGP 2017 - 2019: Analýza zverejňovania datasetov na datagove 4 July 15, 2019
Inteligentné vyhrievané oblečenie pre telesne postihnutých 1 July 12, 2019
Variabilná boccia rampa pre športovcov s ŤZP 1 July 11, 2019
Register partnerov VS - OpenData 98 July 8, 2019
Dopravný portál - Banská Bystrica 3 July 1, 2019
Mesto Hlohovec - nový web /VÝZVA/ 4 June 28, 2019
Náramok prvej pomoci 1 June 28, 2019
Open source - nech môže pomôcť každý 33 June 19, 2019
Centrálny register zmlúv - zverejňovanie zmlúv zo samospráv 80 June 13, 2019
Plazmové pero na liečbu dekubitov pohybovo zdravotne postihnutej populácie 1 June 12, 2019
Komisia pre štandardy ISVS - PS2 - Bezpečnostné štandardy 21 June 3, 2019
Nariadenie GDPR a otvorené dáta - Stretnutie s ÚOOÚ - problémové okruhy 160 May 15, 2019
UPVII - Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Konsolidovaná analytická vrstva – využitie veľkých dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy" 9 May 14, 2019
MŽP SR - Prípravná trhová konzultácia k pripravovanému projektu "Atlas pasívnej infraštruktúry" 2 May 3, 2019
Štatistický úrad SR - Prípravné trhové konzultácie k pripravovanému projektu „Jednotný IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom Štatistickom Systéme“ 6 April 29, 2019
MS SR - Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR)“ 1 April 29, 2019