Spolupráce so štátom a samosprávami


Verejné alfa testovanie Verejné alfa testovanie štátnych projektov. Verejné žiadosti o (Open) Data a API Táto kategória by mala slúžiť na verejné žiadosti o (Open) Data a API. Operačný program ĽZ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 3.11. 2017 zverejnila výzvu na podporu výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.
Topic Replies Activity
O kategórii Spolupráca 2 November 23, 2015
Feedback na TT open data 7 March 13, 2020
Zdravotný asistent - aplikácia a softvér 1 March 3, 2020
Výzva na podporu migrácie na open source a podporu budovania inteligentných miest a regiónov 1 February 29, 2020
Open data Katastra 33 February 19, 2020
Komisia pre štandardy ISVS - PS3 21 February 14, 2020
Metodika zaručenej konverzie 152 January 28, 2020
Otvorené dáta o MHD: Mesto Banská Bystrica a VÚC Banská Bystrica 32 January 25, 2020
Komisia pre štandardy ISVS - PS2 - Bezpečnostné štandardy 22 January 13, 2020
Ake data otvorit na zelezniciach? 104 December 27, 2019
Komisia pre štandardy ISVS - PS1 105 December 17, 2019
Komisia pre štandardy ISVS 49 December 12, 2019
Hlavné mesto SR Bratislava - Prípravné trhové konzultácie - Vytvorenie digitálnej platformy, ktorá má transformovať a digitalizovať 4 December 12, 2019
Variabilná boccia rampa pre športovcov s ŤZP - 2 1 December 9, 2019
Verejná konzultácia: prioritné datasety OpenData v EÚ 4 November 26, 2019
SHMU dáta o počasí 19 November 22, 2019
ÚVO - PTK k pripravovanému OPII IT projektu IS Verejného obstarávania (IS SVO) 2 October 30, 2019
Editor prekladových tabuliek pre knižnicu liblouis 1 October 14, 2019
Projekt - Vývoj asistenčných snímačov pre slabozrakých a nevidiacich 1 October 14, 2019
TSZ - Tvorba softvéru a zariadenia 5 October 10, 2019
Prieskum spätnej väzby k Prípravným trhovým konzultáciám 1 August 6, 2019
Komisia pre štandardy ISVS - PS4 15 August 5, 2019
Vývoj špeciálnych hrotov na protišmykovú návlečku na obuv 5 July 15, 2019
OGP 2017 - 2019: Analýza zverejňovania datasetov na datagove 4 July 15, 2019
Inteligentné vyhrievané oblečenie pre telesne postihnutých 1 July 12, 2019
Variabilná boccia rampa pre športovcov s ŤZP 1 July 11, 2019
Register partnerov VS - OpenData 98 July 8, 2019
Dopravný portál - Banská Bystrica 3 July 1, 2019
Mesto Hlohovec - nový web /VÝZVA/ 4 June 28, 2019
Náramok prvej pomoci 1 June 28, 2019