Spolupráca


Verejná diskusia reformných zámerov
Verejné alfa testovanie Verejné alfa testovanie štátnych projektov.
Verejná diskusia NKIVS Verejná diskusia Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.
Verejná diskusia zadaní projektov
Verejné žiadosti o (Open) Data a API Táto kategória by mala slúžiť na verejné žiadosti o (Open) Data a API.
Operačný program ĽZ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 3.11. 2017 <a href="https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20174.1.202">zverejnila výzvu</a> na podporu výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.

O kategórii Spolupráca [Spolupráca] (2)
SND - nový web ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Spolupráca] (194)
Komisia pre štandardy ISVS [Spolupráca] (19)
Nariadenie GDPR a otvorené dáta - Stretnutie s ÚOOÚ - problémové okruhy ( 2 3 ) [Spolupráca] (51)
Metodika zaručenej konverzie ( 2 3 4 5 ) [Spolupráca] (80)
OpenData Eurofondy ITMS2014+ ( 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ) [Spolupráca] (336)
ÚPVII Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta ( 2 3 4 5 6 7 ) [Verejná diskusia NKIVS] (129)
Plán na VO: vyhľadávač dopravných spojení IDS BK ( 2 3 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (56)
SHMU dáta o počasí [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (14)
ÚPVII Pracovná skupina K9.3 Strategická architektúra ( 2 3 4 5 ) [Verejná diskusia NKIVS] (84)
ÚPVII Pracovná skupina K9.6 Digitalizácia agiend VS [Verejná diskusia NKIVS] (13)
Open source - nech môže pomôcť každý ( 2 ) [Spolupráca] (30)
Dátová integrácia (Konsolidácia nosnej údajovej základne pre sprístupnenie formou otvorených údajov) ( 2 ) [Verejná diskusia zadaní projektov] (36)
Ake data otvorit na zelezniciach? ( 2 3 4 5 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (91)
OGP a Open Source [Spolupráca] (3)
Mesto Trenčín - nový web ( 2 3 4 5 ) [Spolupráca] (80)
Komisia pre štandardy ISVS - PS1 ( 2 3 4 ) [Spolupráca] (70)
Register hospodarskych subjektov [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (10)
Dáta vestníka verejného obstarávania ( 2 3 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (41)
Register partnerov VS - OpenData ( 2 3 4 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (70)
"OpenAPI" ITMS2014+ [Spolupráca] (11)
Výzva operačného programu Ľudské zdroje: "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím" [Operačný program ĽZ] (7)
OGP 2017 - 2019 - Prieskum najžiadanejších datasetov & API [Spolupráca] (15)
Open data Katastra ( 2 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (25)
Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva [Verejná diskusia zadaní projektov] (1)
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby - Dizajn manuál ( 2 ) [Verejná diskusia NKIVS] (30)
Kto pomôže? Čierne diery - mapa všetkých pamiatok [Spolupráca] (11)
Zákon o kybernetickej bezpečnosti [Spolupráca] (19)
Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy ( 2 ) [Verejná diskusia NKIVS] (29)
Spolupráca - pomoc pre ZŤP - číselník ( 2 ) [Spolupráca] (38)