Spolupráce so štátom a samosprávami


Verejné alfa testovanie Verejné alfa testovanie štátnych projektov.
Operačný program ĽZ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 3.11. 2017 <a href="https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20174.1.202">zverejnila výzvu</a> na podporu výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.
Verejné žiadosti o (Open) Data a API Táto kategória by mala slúžiť na verejné žiadosti o (Open) Data a API.

O kategórii Spolupráca [Spolupráce so štátom a samosprávami] (2)
Spolupráca s UVO - obstarávanie SLA [Spolupráce so štátom a samosprávami] (14)
Aplikácia nad ekonomickými dátami Prešova [Spolupráce so štátom a samosprávami] (3)
Pomoc s webom Nadácie Zastavme korupciu [Spolupráce so štátom a samosprávami] (8)
Nariadenie GDPR a otvorené dáta - Stretnutie s ÚOOÚ - problémové okruhy ( 2 3 4 5 6 7 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (134)
Kde najdem konkretne data? [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (13)
Epidemiologicky informacny system [Spolupráce so štátom a samosprávami] (1)
Metodika zaručenej konverzie ( 2 3 4 5 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (87)
Dáta vestníka verejného obstarávania ( 2 3 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (55)
Ortofoto ako open data ( 2 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (23)
Open data Katastra ( 2 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (27)
Komisia pre štandardy ISVS ( 2 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (23)
Register partnerov VS - OpenData ( 2 3 4 5 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (83)
SND - nový web ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (211)
Otvorene data pre register exekucii - include to finstat [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (4)
Mesto Trenčín - nový web ( 2 3 4 5 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (84)
Zastupitelstvo.egov.sk open data / api [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (2)
Komisia pre štandardy ISVS - PS3 [Spolupráce so štátom a samosprávami] (15)
Komisia pre štandardy ISVS - PS1 ( 2 3 4 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (73)
Vytvorenie pomôcky pre hlasové reprodukovanie nezrozumiteľných zvukov [Operačný program ĽZ] (1)
OGP a Open Source [Spolupráce so štátom a samosprávami] (7)
Zákon o kybernetickej bezpečnosti ( 2 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (24)
OpenData Eurofondy ITMS2014+ ( 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (355)
Komisia pre štandardy ISVS - PS4 [Spolupráce so štátom a samosprávami] (6)
Výberové konania [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (9)
Výzva operačného programu Ľudské zdroje: "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím" ( 2 ) [Operačný program ĽZ] (36)
Centralny register zmluv - zasluzil by si NFP [Spolupráce so štátom a samosprávami] (12)
Ake data otvorit na zelezniciach? ( 2 3 4 5 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (95)
OpenData PPA a MPRV SR [Spolupráce so štátom a samosprávami] (3)
STHORM - Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp [Operačný program ĽZ] (4)