Spolupráce so štátom a samosprávami


Verejné alfa testovanie Verejné alfa testovanie štátnych projektov. Operačný program ĽZ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 3.11. 2017 <a href="https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20174.1.202">zverejnila výzvu</a> na podporu výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím. Verejné žiadosti o (Open) Data a API Táto kategória by mala slúžiť na verejné žiadosti o (Open) Data a API.
O kategórii Spolupráca [Spolupráce so štátom a samosprávami] (2)
Vývoj zariadenia na podporu začlenenia zdravotne postihnutých, spol. IT Academy s. r. o [Operačný program ĽZ] (9)
Dáta vestníka verejného obstarávania ( 2 3 4 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (61)
SND - nový web ( 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (291)
Open source - nech môže pomôcť každý ( 2 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (32)
lab.SNG hľadá posily [Spolupráce so štátom a samosprávami] (1)
Zber dát o komunikáciách na území miest pre potreby pasportu [Spolupráce so štátom a samosprávami] (5)
Podnet integracia Black list [Operačný program ĽZ] (1)
Mesto Trenčín - nový web ( 2 3 4 5 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (89)
Aplikácie a softvér pre deti s autizmom (14.01.2019) [Operačný program ĽZ] (1)
Voľné pracovné miesta ako Open Data [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (6)
RPO - Register pravnicky osob [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (19)
Vytvorenie/Modernizácia databázovej patformy [Spolupráce so štátom a samosprávami] (8)
Metodika zaručenej konverzie ( 2 3 4 5 6 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (112)
Nariadenie GDPR a otvorené dáta - Stretnutie s ÚOOÚ - problémové okruhy ( 2 3 4 5 6 7 8 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (142)
Otvorene data pre register exekucii - include to finstat [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (7)
Register partnerov VS - OpenData ( 2 3 4 5 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (94)
Open data Katastra ( 2 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (32)
Ake data otvorit na zelezniciach? ( 2 3 4 5 6 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (101)
Aplikácie a softvér pre deti s autizmom [Operačný program ĽZ] (1)
Otvorené dáta o MHD: Mesto Banská Bystrica a VÚC Banská Bystrica ( 2 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (21)
BetterLifeApp - Vývoj unikátnej mobilnej aplikácie umožňujúcej plnohodnotnú integráciu osôb so zdravotným postihnutím [Operačný program ĽZ] (1)
Starter01 [Operačný program ĽZ] (4)
Komisia pre štandardy ISVS ( 2 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (26)
Elektronická schránka - klikateľné prototypy (testovanie) ( 2 ) [Verejné alfa testovanie] (23)
Data o vratkach DPH [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (5)
Komisia pre štandardy ISVS - PS2 - Bezpečnostné štandardy [Spolupráce so štátom a samosprávami] (19)
Spolupráca s UVO - obstarávanie SLA ( 2 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (24)
Zdravotnicka reforma CIZS [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (1)
Opäť v pohybe [Operačný program ĽZ] (2)