Spolupráce so štátom a samosprávami


Verejné alfa testovanie Verejné alfa testovanie štátnych projektov. Verejné žiadosti o (Open) Data a API Táto kategória by mala slúžiť na verejné žiadosti o (Open) Data a API. Operačný program ĽZ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 3.11. 2017 <a href="https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20174.1.202">zverejnila výzvu</a> na podporu výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.
O kategórii Spolupráca [Spolupráce so štátom a samosprávami] (2)
SND - nový web ( 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (286)
Otvorené dáta o MHD: Mesto Banská Bystrica a VÚC Banská Bystrica [Spolupráce so štátom a samosprávami] (5)
Open data Katastra ( 2 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (29)
Aplikácie a softvér pre deti s autizmom [Operačný program ĽZ] (1)
BetterLifeApp - Vývoj unikátnej mobilnej aplikácie umožňujúcej plnohodnotnú integráciu osôb so zdravotným postihnutím [Operačný program ĽZ] (1)
Metodika zaručenej konverzie ( 2 3 4 5 6 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (111)
Nariadenie GDPR a otvorené dáta - Stretnutie s ÚOOÚ - problémové okruhy ( 2 3 4 5 6 7 8 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (140)
Starter01 [Operačný program ĽZ] (4)
Ake data otvorit na zelezniciach? ( 2 3 4 5 6 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (100)
Komisia pre štandardy ISVS ( 2 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (26)
Elektronická schránka - klikateľné prototypy (testovanie) ( 2 ) [Verejné alfa testovanie] (23)
Data o vratkach DPH [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (5)
Komisia pre štandardy ISVS - PS2 - Bezpečnostné štandardy [Spolupráce so štátom a samosprávami] (19)
Spolupráca s UVO - obstarávanie SLA ( 2 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (24)
Register partnerov VS - OpenData ( 2 3 4 5 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (88)
Zdravotnicka reforma CIZS [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (1)
Opäť v pohybe [Operačný program ĽZ] (2)
Komisia pre štandardy ISVS - PS4 [Spolupráce so štátom a samosprávami] (7)
Komisia pre štandardy ISVS - PS3 [Spolupráce so štátom a samosprávami] (17)
Komisia pre štandardy ISVS - PS1 ( 2 3 4 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (74)
Posuňme sa k posunkom cez aplikáciu [Operačný program ĽZ] (5)
OpenData Eurofondy ITMS2014+ ( 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (359)
SHMU dáta o počasí [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (15)
OpenData PPA a MPRV SR [Spolupráce so štátom a samosprávami] (4)
Register upadcov - vylepsenia a rozsirenia do API [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (3)
Nový web Oravského múzea [Verejné alfa testovanie] (19)
Nový web - mesto Banská Bystrica [Spolupráce so štátom a samosprávami] (4)
Aplikácia nad ekonomickými dátami Prešova [Spolupráce so štátom a samosprávami] (3)
Pomoc s webom Nadácie Zastavme korupciu [Spolupráce so štátom a samosprávami] (8)