NBS - PTK: Agendové systémy pre dohlaď a reguláciu

Toto nám prišlo na email od NBS, tak opäť zdieľame


Dobrý deň,

Národná banka Slovenska pripravuje verejné obstarávanie Agendového systému pre dohľad a reguláciu (ASDR). V rámci zachovania čo najväčšej transparentnosti a získaniu spätnej väzby od trhu, sme pristúpili k Prípravným trhovým konzultáciám (PTK), ktoré sme zverejnili 18.7.2022.

Dohľad a regulácia finančného trhu sú jednými z kľúčových činností Národnej banky Slovenska (NBS). Aj v týchto oblastiach je však nevyhnutná modernizácia a zefektívnenie postupov. NBS sa preto rozhodla, že aj dohľad a regulácia potrebujú „nový look“. Účelom PTK je predstavenie nového projektu z technologickej a funkčnej roviny, Zmluvy o prevádzke, údržbe a rozvoji systému a získanie odpovedí na otázky uvedené v predmetnej výzve.

Viac informácií a samotné PTK je prístupné na: PTK pre účel dodania agendového systému pre dohľad a reguláciu (ASDR) - Národná banka Slovenska