Kancelaria Ustavneho sudu_prieskum trhu k PHZ_SLA k IS US SR

Toto dnes prislo…prikladam email a aj link na Josephine:

Nie ste zaregistrovaný? Zaregistrujte sa:
https://josephine.proebiz.com/sk/register?code=1f52b7bdabb7a0e1c30be5b920ac647f
Pokiaľ máte slovenský občiansky preukaz s eID, zaregistrujte sa tu:
https://josephine.proebiz.com/sk/register-eid?code=1f52b7bdabb7a0e1c30be5b920ac647f
Ste registrovaný, ale nevidíte výzvu?
Zadajte tento kód: 1f52b7bdabb7a0e1c30be5b920ac647f
Kód zadáte v Administrácii (ikona ozubeného kolesa → vložiť kód výzvy)

Obstarávateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Procesný garant: Ing. Mgr. Dagmar Takáčová
Názov predmetu: Prieskum trhu k PHZ
Detail zákazky: JOSEPHINE - Prihlásenie

Povodny email:

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky k výpočtu PHZ a upresneniu predmetu zákazky v zákazke "Zabezpečovanie servisnej podpory a rozvoj IS ÚS SR".

Výzva s dokladmi je zverejnená v žiadosti o predloženie ponuky zaslanej prostredníctvom systému Josephine. Lehota na predloženie ponuky je stanovená do 6.5.2022.

Súťažné podmienky a predmet výberového konania nájdete v záložke prehľadu zákazky po kliknutí na odkaz vyššie.

Za administráciu
Ing. Mgr. Dagmar Takáčová
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

E-mail: dagmar.takacova@ustavnysud.sk
Telefón: +421 557207624