ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance - Nákup IKT (podskupina)


#41

ostal som este dlzny zvysne vstupy od Slovensko.Digital, takže ich pripájam:

Koncepcia aj s našimi doplneniami a okomentovanými zmenami sa dá nájsť tu

Príloha o autorských právach aj s našimi doplneniami o EUPL sa dá nájsť tu


#42

Ešte pripájam zápisy z posledných rokovaní pracovnej skupiny, aby bol lepší prehľad o tom, ako skupina posledné týždne fungovala:


#43

Môže byť zaujímavé čítanie: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_en.pdf


#44

V pracovnej skupine je na pripomienkovaní finálny draft Koncepcie nákupu a jej príloh.

Pripomienky je možné do stredy, 8.8.2018, 12:00 hod. pridávať sem

@ps-governance


Obstarávanie a Open source
#45

Naše pripomienky sme zaslali 8.8. a prikladám ich aj sem
SD_Koncepcia nakupu IKT_pripomienky_08082018.pdf (735.6 KB)

Dnes sme pripomienky prerokovali s UPVII a kedže niektoré ešte ostali otvorené, nechcem predbiehať. Myslím, že v najbližších dňoch bude jasné, ako sme dopadli.